Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

MSB:s generaldirektör och landshövdingen besökte Hälleskogsbrännan

MSB:s generaldirektör och landshövdingen står i naturreservatet

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och landshövding Johan Sterte i Hälleskogsbrännan.

Det har gått snart tio år sedan den stora skogsbranden i Västmanland 2014. MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka besökte under torsdagen Hälleskogsbrännan, det naturreservat som bildats i området efter branden, tillsammans med landshövdingen i Västmanlands län Johan Sterte och räddningscheferna Mats Jansson och Christer Ängehov, för att reflektera över hur samhällets beredskap för att hantera storskaliga bränder och särskilt skogsbränder har utvecklats sedan 2014.

Branden startade torsdagen den 31 juli 2014 i samband med markberedning nordost om Seglingsberg i Surahammars kommun, nära gränsen till Sala kommun. Släckningsarbete påbörjades, men trots detta fortsatte branden att sprida sig. På eftermiddagen den 4 augusti skedde en mycket kraftig brandspridning åt nordväst. Under denna eftermiddag brann omkring två tredjedelar av den totalt avbrunna ytan på drygt 13 000 hektar.

Insatsen kom att involvera ett stort antal organisationer, myndigheter och personer från stora delar av landet, men även internationella resurser. Under torsdagen besökte MSB Hälleskogsbrännan för att samtala med räddningstjänst och Länsstyrelsen Västmanland om lärdomar och hur beredskapen har stärkts.

När man besöker Hälleskogsbrännan så är det svårt att inte bli berörd. Det är en av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid med stora konsekvenser för människor, djur och natur. Händelsen har haft stor inverkan på utvecklingen av det svenska krisberedskapssystemet och skogsbrandsberedskapen, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Nu har det snart gått tio år sedan skogsbranden här i det som nu är naturreservatet Hälleskogsbrännan startade. Det var en tragisk händelse som har satt djupa spår i vårt län. I Västmanland kan vi ändå tydligt se att vi har dragit lärdomar i hanteringen av skogsbränder, med räddningstjänster som ingår i nya ledningssystem, men även med ett mer proaktivt förhållningssätt i vår regionala beredskapssamverkan – U-Sam, säger landshövding Johan Sterte.

Vi har idag bättre förutsättningar att hantera svårare skogsbränder genom att vi har utvecklat förmågan att förebygga, upptäcka, hantera och bekämpa bränder i skog och mark. Allt för att försöka förhindra att bränder som den i Västmanland händer igen.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om hur skogsbrandberedskapen har utvecklats i Sverige sedan 2014:

Tio år sedan branden i Västmanland, MSB Länk till annan webbplats.

Så har MSB stärkt skogsbrandsberedskapen Länk till annan webbplats.

Den 10 augusti ordnar Länsstyrelsen Hälleskogsbrännans dag:

Hälleskogsbrännans dag

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss