Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Högt bostadsbyggande och ökad balans på bostadsmarknaden i Västmanlands län

Modell av bostadsområde

Samtidigt som bostadsbyggandet i Västmanlands län nådde de högsta nivåerna på flera decennier såg länet den minsta befolkningsökningen sedan 2000. Som ett resultat av detta upplever flera kommuner för första gången på många år att det råder balans på bostadsmarknaden.

Länsstyrelserna har i uppdrag att årligen ta fram en regional bostadsmarknadsanalys som bygger på kommunernas svar från Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och statistikunderlag från Statistiska centralbyrån. I årets analys kan man nu utläsa att fem kommuner rapporterar balans sett till hela kommunen, och fler kommuner än tidigare upplever balans i sina centralorter. Bland dessa kommuner finns Västerås, Fagersta och Köping som alla rapporterar balans för första gången under 2020-talet.

Trots dessa framsteg kvarstår utmaningar, såsom brist på bostäder med rimliga boendekostnader och tillgänglighetsanpassade bostäder. Kategorier som flest kommuner identifierar som problematiska i årets enkät.

Det är glädjande att se att så många av kommunerna i Västmanlands län nu upplever balans på bostadsmarknaden för första gången på flera år. Trots detta kvarstår viktiga utmaningar. Bristen på bostäder med rimliga boendekostnader och tillgänglighetsanpassade bostäder är fortfarande ett stort problem, vilket framgår tydligt av årets enkät. Det är avgörande att vi fortsätter arbeta för att lösa dessa frågor och säkerställa att alla invånare har tillgång till lämpliga bostäder, säger landshövding Johan Sterte.

Nyproduktion av bostäder

2023 färdigställdes 1 970 bostäder i länet, det högsta antalet på 50 år och 496 fler än året innan. Samtidigt ökade bostadsbyggandet endast i Hallstahammar och Västerås kommuner, medan övriga åtta kommuner såg en nedgång. Prognoser för 2024 visar på en avsevärd minskning, med endast 500 planerade påbörjade nybyggen.

De främsta hindren för bostadsbyggandet inkluderar höga produktionskostnader, svårigheter för byggherrar och privatpersoner att få lån. Detta är en viss förändring från tidigare år då även bristen på detaljplanelagd mark och konflikter med statliga intressen var bland de främsta hindren, säger planhandläggare Simon Wahlbeck.

Bostadsmarknadsanalys 2024 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss