Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler sysselsatta men färre arbetsställen inom statlig sektor

Karta av Sverige indelat i län

Länsstyrelsen har för fjärde året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen har ökat inom statlig sektor samtidigt som antalet arbetsställen har minskat. Antalet besökskontor hos servicegivande myndigheter är i princip detsamma som tidigare år.

Sysselsättningen ökar

Sedan 2020 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med 4,5 procent. Antalet sysselsatta ökar i samtliga län. Västra Götaland stod för den största ökningen av antalet sysselsatta. De hade en ökning med 5,6 procent.

Totalt är 278 015 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Av dessa är 54 procent sysselsatta i storstadslänen: Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Västmanlands län är 4 404 personer sysselsatta inom den statliga sektorn. Sedan 2020 har den statliga sysselsättningen ökat med 7,1 procent i länet.

Färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter1 och
2 749 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2019 har den statliga närvaron ökat med en myndighet, men minskat med 102 arbetsställen.

I merparten av länen har antalet arbetsställen minskat. I Stockholms län har minskningen varit störst. I Skåne, Södermanlands, Västerbottens och Västra Götalands län ökar i stället antalet arbetsställen något. I två län, Västernorrlands och Östergötlands län, är antalet arbetsställen oförändrat, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

I Västmanlands län finns det 27 statliga myndigheter och 54 arbetsställen fördelat på länets samtliga kommuner. Antalet arbetsställen har minskat med fyra sedan 2019.

Besökskontor hos servicegivande myndigheter ökar

Kartläggningen visar också hur många besökskontor som finns hos de servicegivande myndigheterna2. Sedan föregående års mätning är det framför allt Statens servicecenter som utökat sina servicekontor. Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 13 kontor jämfört med mätningen 2023. Myndigheten tillhandahåller statlig service för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket på samtliga servicekontor samt för Migrationsverket på 33 kontor.

I Västmanlands län fanns 20 egna besökskontor hos de servicegivande myndigheterna. Det största antalet finns i Västerås. Under 2023 minskade antalet besökskontor med fyra till följd av att Polismyndigheten minskade sina besökskontor i Arboga, Hallstahammar, Kungsör och Norberg.

Statens servicecenter finns i Fagersta, Köping, Sala och Västerås. På kontoret i Västerås tillhandahålls också service för Migrationsverket.

Statliga myndigheter är viktiga för att balansera arbetsmarknaden i Västmanlands län
Näringslivet i Västmanlands län befinner sig i expansiv fas, med en tillväxt särskilt inom energi- och branschen. Länsstyrelsen har i sin redovisning fört fram att den statliga sektorn är viktig för balansen på arbetsmarknaden och behöver öka. Det behövs fler statliga arbetstillfällen i Västmanland. Efterfrågan på statlig service ökar sannolikt också i en växande region.

 

Ta del av länsstyrelsernas kartläggning i den nationella rapporten av statlig närvaro och service:

> Kartläggning av statlig närvaro och service 2024 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

>Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den regionala rapporten av statlig närvaro och service i Västmanlands län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss