Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Afrikansk svinpest: Flertalet av restriktionerna tas bort

Vildsvinsflock på åker Foto: Kerstin Alvinge

Nu häver Jordbruksverket de flesta restriktionerna som funnits med anledning av utbrottet av afrikansk svinpest i Fagersta och Norbergs kommuner. Till exempel blir alla slags skogsbruksåtgärder tillåtna i hela den smittade zonen. Som grund för lättnaderna ligger en ny riskvärdering från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Från och med den 5 juni är det här tillåtet i hela den smittade zonen:

 • Alla skogsbruksåtgärder
 • Skörd av foder, strö och livsmedel, utan krav på lagring
 • Använda motordrivna fordon och maskiner i skog och mark
 • Vistas i skog och mark utan begränsningar i antal – tävlings- och träningsarrangemang är därmed tillåtna
 • Hålla hundar lösa (ordinarie regelverk gäller, det vill säga att hundar under perioden 1 mars-20 augusti ska hållas kopplade eller under motsvarande tillsyn.)

De här restriktionerna finns kvar i hela den smittade zonen:

 • Förbud mot att hålla tamgrisar och vildsvin
 • Endast jägare som har anmält sig till Jägareförbundets koordinator får jaga vildsvin i den smittade zonen. Jordbruksverkets instruktioner ska följas och alla fällda vildsvin ska provtas.
 • Jägare som vill använda kött från fällda vildsvin i ytterområdet för privat konsumtion måste ansöka om tillstånd från Jordbruksverket.

Det här är fortfarande viktigt att tänka på:

Om ingen ny smittspridning uppstår kan Sverige vara formellt fritt från afrikansk svinpest i oktober. Då kan också de restriktioner som fortfarande finns kvar hävas.

Fram till dess är det fortfarande viktigt att:

 • stänga grindar i stängslet runt kärnområdet och rapportera skadat stängsel
 • undvika att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser
 • rapportera om du ser några sjuka eller döda vildsvin. I kärnområdet ska du också rapporter skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.

Skyltarna finns kvar

Jordbruksverkets skyltar, med information om att det finns restriktioner att följa i den smittade zonen, kommer att finnas kvar till dess att Sverige är friförklarat från afrikansk svinpest och den smittade zonen hävs.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss