Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning sydost om Skinnskatteberg

Person med bränningskanna i skogsmiljö

Tisdag den 4 juni planerar Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Lappland. Bränningen innebär att du som befinner dig nära området kan se eller känna lukten av brandrök.

Bränningsområdet ligger 5 kilometer sydost om Skinnskatteberg vid Gräsmossen i naturreservatet Lappland. Den totala ytan på bränningsområdet är drygt 15 hektar. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen, samtliga är utbildade i att utföra kontrollerade naturvårdsbränningar. Bränningsarbetet beräknas starta kring lunchtid och vara klar under kvällen.

Vid brandområdet:

  • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
  • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
  • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.

Säkerhet vid naturvårdsbränning

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsens naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

  • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändras under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks.
  • Personalen på plats har alla genomgått utbildningar i naturvårdsbränning.
  • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök.
  • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området.
  • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
    Räddningstjänst och SOS Alarm hålls informerade om naturvårdsbränningen.

Varför bränner Länsstyrelsen skog?

Syftet med naturvårdsbränningar är att gynna en mängd olika arter som helt eller delvis är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden. Det gäller både växter och insekter, men även vissa fåglar som till exempel nattskärra och tretåig hackspett. Utan återkommande bränder riskerar vissa arter att helt försvinna.

Life2Taiga

Naturvårdsbränningen i Lappland är en del i det svensk-finska EU-projektet Life2Taiga där 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket och Metsähallitus deltar. Projektet startade hösten 2022 och pågår till december 2028. Under projekttiden kommer deltagarna att genomföra naturvårdsbränningar i drygt 3 400 hektar tallskog, så kallad västlig taiga, i Sverige och Finland. I ytterligare cirka 2 800 hektar ska eldefterliknande åtgärder genomföras. Skogarna ligger i totalt 165 Natura 2000-områden i Sverige och Finland. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. Life2Taiga ger liv till taigan!


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss