Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bred samverkan för bättre samhällsplanering

Karmansbo bruk

I augusti riktas blickarna mot Karmansbo där ett nytt initiativ för samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle har startats upp. Målet är att utveckla och förvalta platsen samt besöksmålet utifrån kvalitet och hållbarhet i linje med politikområdet gestaltad livsmiljö.

Under tio dagar i augusti kommer sju personer inom olika gestaltande områden som bild- och formkonst, slöjd, film och arkitektur att bo och arbeta – så kallat residens – i Karmansbo i Skinnskattebergs kommun. De får fria händer att skapa berättelser om samhället utifrån sina yrken och tolkningar. Och därefter kommer resultatet av deras arbete att ligga till grund för hur länets myndigheter skulle kunna samarbeta och utveckla hållbara livsmiljöer i Västmanland som ligger i linje med gestaltad livsmiljö, som antogs av riksdagen 2018 och är vägledande för samhällsplaneringen i Sverige. I propositionen skrevs att ” Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt.”

Residenset skapar förutsättningar för olika gestaltande discipliner att samlas på en plats, som är rik på både natur- och kulturmiljövärden, för att arbeta med att både utveckla och förvalta platsen för kommande generationer. Extra spännande med residenset Livsnerv Karmansbo är att det handlar om något mycket mer än en färdig produkt. Målet med residenset är processen, det vill säga samarbetet och samverkan mellan discipliner, myndigheter, näringsliv och civilsamhället att på platsen skapa en fortsatt hållbar livsmiljö, säger samhällsplanerare Elin Fredelin Dalman, på länsstyrelsen i Västmanland.

De sju experterna valdes bland 76 sökande från hela Norden

Klara Isling och Klara Fahrman
Klara Isling, landskapsarkitekt och möbelsnickare som arbetar tillsammans med möbeldesignern och slöjdläraren Klara Fahrman. De jobbar med platsspecifikt material och tematik, i både gamla och nya tekniker. Duon har en bred gemensam kompetens där de zoomar in och ut i olika perspektiv – från det övergripande till det lilla. I sina processer engagerar de även andra människor från platsen och låter den gemensamma kunskapen bli en del av gestaltningsprocessen.

Åsa Elzén
Konstnär som jobbar tvärdisciplinärt med installation, text, textil, video, performance och deltagandeprocesser. Hon har ett särskilt intresse för vatten, skog, queer-feministisk och ”mer-än-mänsklig” historieskrivning. Hon har länge intresserat sig för Västmanlands forsande vatten och vad som färdas där igenom.

Stella d’Ailly
Konstnär och curator som intresserar sig för samhälls- och utvecklingsfrågor kopplat till stad och land. Hennes konstnärliga praktik rör sig i korsningen mellan konst och samhällsfrågor där hon med hjälp av konsten och konstnärer låter komplexa dimensioner av en plats gestaltas.

Erika Hallström
Filmskapare som arbetar med rörlig bild, ljud, workshops och samtal där hon utforskar platser utifrån individuella, generationsövergripande, kommunala och regionala perspektiv. Genom att lyssna in historier utforskar hon vår samtid, system och normer och hittar berättelser värda att återberättas till fler.

Helena Bratt
Slöjdare, konstnär och ”kulturmålare” som rör sig fritt mellan olika konstformer och gräver djupt in i platsers historia och samtid. Hon intresserar sig för brännpunkter där kulturhistoria korsas med nutida regelverk, ekonomiska förutsättningar och frågor kring biologisk mångfald.

Mirko Nikolić
Konstnär och forskare som arbetar utifrån platsens förutsättningar i förhållande till historia där han ofta lyfter frågeställningar kring utvinning av naturresurser och vilka ekonomiska och sociala effekter som skapas av detta. Han jobbar tvärdisciplinärt med performance, skrift, ljud och foto/video.   

En unik sammansättning av aktörer

En god gestaltad livsmiljö kräver samarbete. Myndigheter, näringsliv och civilsamhälle behöver samarbeta nära varandra och även tvärförvaltningsmässigt inom sina egna organisationer för att kunna bidra till långsiktigt hållbara livsmiljöer som är förenliga med målen för politikområdet Gestaltad livsmiljö.

Residens Livsnerv Karmansbo arrangeras av Region Västmanland i samarbete med Skinnskattebergs kommun, Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö och Ekomuseum Bergslagen, som är lokal värd för residenset. Residenset genomförs i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland, Västmanlands läns museum, Vattenmyndigheten i norra Östersjöns vattendistrikt, projektet LIFE IP Rich Waters, GRIP on LIFE IP, Västmanlands läns hemslöjdsförbund, Mälarenergi Vattenkraft AB, projektet Kulturella kraftfält på landsbygden, som drivs av Region Örebro län i samarbete med Region Västmanland.

Karmansbo bruksmiljö drivs av Hembygdsföreningen Karmansbo bruksmiljö som är en ideell förening och en del av Ekomuseum Bergslagen. Bruksmiljön ägs av Skinnskattebergs kommun.

Agenda 2030

Residens Livsnerv Karmansbo som fokuserar på bred samverkan och hållbar samhällsplanering bidrar till att uppfylla Agenda 2030 mål 11: "Hållbara städer och samhällen". Genom att främja samarbete mellan olika sektorer strävar vi efter att skapa inkluderande, säkra och hållbara livsmiljöer för dagens och framtidens generationer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss