Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny förening ska samordna utvecklingen av Hjälmaren

Flygbild över Hjälmaren

Flera aktörer kring Hjälmaren har nu bildat föreningen Hjälmarsamarbetet. Syftet är att samordna utvecklingen av landsbygden, naturmiljön och friluftslivet. Utgångspunkten i arbetet är samverkan med civilsamhälle, näringsliv, markägare och offentlig sektor.

Föreningen ska verka för en effektiv samordning mellan kommunerna, regionerna, länsstyrelserna och destinationsbolagen med fokus på Hjälmaren. Den ska också arbeta med lokal förankring och samverkan med civilsamhälle, näringsliv och markägare.

I föreningen ingår representanter från Örebro kommun, Arboga kommun, Eskilstuna kommun, Katrineholms kommun, Vingåkers kommun, Länsstyrelsen Södermanland, Länsstyrelsen Västmanland och Länsstyrelsen Örebro län, Destination Eskilstuna och Katrineholm och Örebrokompaniet.

- Hjälmarens möjligheter för friluftsliv och besöksnäring ökar när vi samlar oss i samma förening. Vi kan använda våra gemensamma resurser mer effektivt och det kommer vara till nytta för både invånare och besökare, säger Maria Ek, landsbygdsdirektör på Länsstyrelsen Västmanland.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss