Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler arbetstillfällen och färre arbetsställen inom statlig sektor

Omslagsbild på rapport tillsammans med utritade punkter i urban miljö.

Länsstyrelsen har för tredje året i rad kartlagt och analyserat statlig närvaro och service. Kartläggningen visar att sysselsättningen ökat inom statlig sektor samtidigt som antal arbetsställen minskat. Geografisk tillgänglighet till servicegivande myndigheter ligger på ungefär samma nivå som tidigare.

Sysselsättningen ökar

Sedan 2017 har antalet sysselsatta inom statlig sektor ökat med cirka 14 300 personer. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Uppsala län. Örebro län har den största procentuella ökningen av antalet sysselsatta mellan åren 2017 och 2021. Ökningen är 28 procent vilket motsvarar 2 135 sysselsatta. Ökningen av antal sysselsatta har skett i alla län utom Jönköpings, Norrbottens och Västmanlands län. Totalt är cirka 269 700 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

I Västmanlands län var totalt 4 132 sysselsatta inom statlig sektor, varav 75 procent arbetade i Västerås. Antalet statligt sysselsatta i länet har minskat med 2,8 procent, vilket motsvarar 125 sysselsatta mellan åren 2017 och 2021.

Färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att det finns 220 statliga myndigheter¹ och cirka 2 700 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs). Sedan 2018 har den statliga närvaron ökat med en myndighet och minskat med 191 arbetsställen.

Det finns 27 statliga myndigheter i Västmanlands län som är fördelade på 54 arbetsställen. Antalet myndigheter har legat på samma nivå de senaste fem åren. Det finns minst ett arbetsställe i varje kommun. Antalet arbetsställen har däremot minskat med nio under 2017 och 2021 till följd av förändringar inom Arbetsförmedlingen, Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försäkringskassan.

Samtliga län utom Södermanlands, Västra Götalands och Västernorrlands län har en minskning i antal arbetsställen. I Stockholms län har minskningen varit störst, procentuellt är det Blekinge och Norrbottens län som minskar mest, säger Linda Wiklund, nationell samordnare av uppdraget Statlig närvaro och service.

Geografisk tillgänglighet på ungefär samma nivå som tidigare

Kartläggningen visar också hur stor andel av befolkningen som har geografisk möjlighet att få service på plats hos de elva servicegivande myndigheterna². Den geografiska tillgängligheten är 53 procent i årets mätning, vilket ligger på samma nivå som 2021. Den varierar från 43 procent i Jämtlands län till 58 procent i Stockholms län. Av de elva servicegivande myndigheterna är det Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter³ som har högst geografisk tillgänglighet.

Vid mättillfället hade Statens servicecenter utökat sin verksamhet med 14 kontor jämfört med mätningen 2021. Arbetsförmedlingen erbjöd sina tjänster på ytterligare 54 av Statens servicecenters kontor och Migrationsverket erbjöd service på 14 av Statens servicecenters kontor.

Den geografiska tillgängligheten ligger för de flesta myndigheterna på ungefär samma nivå som 2021. Migrationsverket har en ökad geografisk tillgänglighet, vilket kan vara ett resultat av utökningen av deras fysiska närvaro via Statens servicecenter, säger Linda Wiklund.

Tillgänglighetsanalysen visar västmanlänningarna har näst högst tillgänglighet till servicegivande myndigheter efter Stockholms län. Den geografiska tillgängligheten uppgår till 57 procent i Västmanlands län. Däremot varierar tillgängligheten mellan länets kommuner.

Statliga myndigheter är viktiga för att balansera arbetsmarknaden i Västmanlands län

Näringslivet i Västmanlands län befinner sig i expansiv fas, med en tillväxt särskilt inom energibranschen. Länsstyrelsen har i sin redovisning fört fram att den statliga sektorn är viktig för balansen på arbetsmarknaden och behöver öka. Det behövs fler statliga arbetstillfällen i Västmanland. Efterfrågan på statlig service ökar sannolikt också i en växande region.

Ladda ner rapporten kartläggning av statlig närvaro och service 2023 nationellt och regionalt

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den nationella rapporten kring statlig närvaro och service:

Kartläggning av statlig närvaro och service 2023, Länsstyrelsen Örebro Länk till annan webbplats.

Ta del av Länsstyrelsens kartläggning i den regionala rapporten kring statlig närvaro och service i Västmanlands län:

Statlig närvaro och service 2023 i Västmanlands län Pdf, 2 MB.

¹Antalet myndigheter enligt RAMS – registerbaserad arbetsmarknadsstatistik – definition av Statlig sektor.

²I uppdraget fördjupar vi oss i elva servicegivande myndigheter: Polismyndigheten, Trafikverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Statens servicecenter, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, Lantmäteriet och CSN.

³Statens servicecenter tillhandahåller service för Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket. Dessa myndigheter erbjuder ingen egen fysisk service.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss