Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nästa vecka är ”En vecka fri från våld”

En hand hålls upp som ett stopptecken mot betraktaren

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka om mäns våld mot kvinnor. I år pågår kampanjen från den 20 till 26 november.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det. Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Under den nationella kampanjveckan, vecka 47, arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Hela länet arbetar tillsammans för att lyfta frågan kring mäns våld mot kvinnor och synliggöra den ur flera olika perspektiv. Att vi sätter fokus på denna viktiga fråga under en hel vecka visar på hur många viktiga insatser som görs i länet för att synliggöra våld i nära relation, säger Ulrica Lindelöf, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västmanland.

I Västmanland sker ett stort antal aktiviteter runtom i länet. Länsstyrelsen håller till exempel den årligen återkommande Länskonferensen – en konferens kring mäns våld mot kvinnor och i år med temat Våld i ungas partnerrelationer. Under veckan genomförs också ett antal föreläsningar med bland annat Suicide Zero, Charbel Gabro, Atilla Yoldas med flera.

Länsstyrelsen har gjort en sammanställning av alla aktiviteter som sker i Västmanland under En vecka fri från våld.

Om ”En vecka fri från våld”

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

En vecka fri från våld leds av organisationerna Män för jämställdhet och Unizon och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss