Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det civila försvaret stärks när vi prövar förmågan att rapportera under höjd beredskap

Illustration som visar ett flödesschema över rapporteringsvägar

Under 2023 deltar Länsstyrelsen i Västmanlands län, tillsammans med majoriteten av aktörerna i den svenska beredskapsstrukturen, i aktiviteter kopplade till regeringsuppdraget att pröva förmågan avseende rapportering under höjd beredskap.

Inom ramen för regeringsuppdraget har ett antal övningar och kunskapshöjande aktiviteter genomförts för att stärka det civila försvaret.

För att vi ska kunna försvara Sverige krävs beredskap och förmåga. Var och en som ingår i det civila försvaret behöver vara väl förberedd på sina uppgifter. Det gäller även Länsstyrelsen och inte minst våra medarbetare. De utbildningar och övningar vi deltar i är därför ovärderliga. De bekräftar vår förmåga, men ger oss även värdefull kunskap om hur vi kan utveckla och stärka den ytterligare, säger Stefan Renlund, chef för avdelningen människa och samhälle på Länsstyrelsen Västmanland.

Flera övningsaktiviteter genomförs

Arbetet med att pröva rapporteringsvägar och framtagande av samlade lägesbilder under höjd beredskap genomförs i tre steg:

  1. ett sambandsprov
  2. en övning där lägesbilder rapporteras genom den svenska beredskapsstrukturen
  3. en avslutande övning för operativa chefer med fokus på erfarenhetshantering.

Efter den sista övningsaktiviteten analyseras och sammanställs resultatet inför MSB:s och Försvarsmaktens redovisning till Regeringskansliet den 1 april 2024.

Uppdraget är ett viktigt verktyg i arbetet med att implementera den nya beredskapsstrukturen. Resultatet bidrar till att utveckla och stärka Sveriges totalförsvar.

Faktaruta

Sverige har sedan den 1 oktober 2022 en ny struktur för civilt försvar och krisberedskap där 60 myndigheter är uppdelade på tio beredskapssektorer med en myndighet som utpekad sektorsansvarig. Därtill har länsstyrelserna delats in i sex civilområden med en ansvarig länsstyrelse per civilområde. Strukturen innebär till del nya bestämmelser vad gäller rapportering och informationsskyldighet under höjd beredskap. Länsstyrelsen i Västmanlands län ingår i Mellersta civilområdet.

Civilt försvar Länk till annan webbplats.

Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar, MSB Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss