Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna fortsätter utveckla det civila försvaret

Elva personer står uppradade för en bild.

Från vänster: Per Bill, landshövding i Gävleborg län, Richard Boman kanslichef Mellersta civilområdet, Johan Larsson försvarsdirektör Uppsala, Ulrica Gradin länsråd i Västmanlands län, Emma Spak länsråd i Värmlands län, Peter Hederstedt, chef Västra militärregionen, Lena Rådström Baastad civilområdeschef i Mellersta civilområdet och landshövding i Örebro län, Helena Höij landshövding i Dalarnas län, Beatrice Ask landshövding i Södermanlands län, Anna Olofsson ställföreträdande civilområdeschef i Mellersta civilområdet och länsråd i Örebro län, Magnus Lüning chef Mellersta militärregionen.

Den 26–27 oktober anordnade Mellersta civilområdet, där Västmanlands län ingår, en totalförsvarkonferens i Örebro. Fokus låg på att förbereda sig på vad som händer om krig bryter ut.

I årets totalförsvarskonferens deltog landshövdingar, länsråd, förvars- och beredskapsdirektörer inom Mellersta civilområdet, samt Försvarsmakten. Fokus på konferensen var kunskapshöjning och samarbete. Deltagarna genomförde också en kortare övning som byggde på ett scenario där krig har brutit ut.

- Idag har vi det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Rysslands fullskaliga invasionskrig mot Ukraina visar på vikten av ett fungerande civilt försvar och en försvarsvilja hos folket. Vårt uppdrag inom civilområdet är att förbereda oss för ett väpnat angrepp. Det gör oss även bättre rustade för fredstida kriser, säger länsråd Ulrica Gradin.

Arbetet med det civila försvaret sker sedan ett år tillbaka i sex civilområden, där varje civilområde leds av en civilområdeschef. Det Mellersta civilområdet, där Västmanland ingår, omfattar även Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro. Civilområdeschef i Mellersta civilområdet är landshövdingen i Örebro län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss