Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sexuell exploatering av barn

Kvinna som står framför en stor å

Anna Runesson, regionkoordinator mot prostitution och människohandel för region Mitt.

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Enligt konventionen är det allas vårt ansvar att göra allt vi kan för att skydda barn från våld, övergrepp och från att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots det råkar många barn i Sverige ut för sexuell exploatering.

I hela Sverige finns det regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel. Dessa experter står till förfogande för yrkesverksamma eller ideellt engagerade och kan ge råd och vägledning i frågor som rör människohandel. De är alla anställda inom socialtjänsten. Anna Runesson är regionkoordinator för region Mitt som består av Västmanland, Gävleborg och Uppsala.

Det jag ser är den snabbt rullande snöbollen och det finns inget som tyder på att det mattas av utan det bara rullar på, säger Anna Runesson.

Då pratar Anna Runesson om den sexuella exploateringen av barn i vårt samhälle. Situationen i Västmanland skiljer sig inte från landet i övrigt, varken på landsort eller tätort.

Jämställdhetsmyndigheten lanserar nu kampanjen ”Låt inte tystnaden tala”. Det är ett kompetensstöd för de som arbetar och möter unga. Materialet är kopplat till skolans arbete med sexualitet, samtycke och relationer. Kampanjen syftar till att motverka sexuell exploatering av barn och efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Svårt att förstå vidden

Sexuell exploatering av barn och unga handlar om olika former av sexuellt utnyttjande. Enligt svensk lag är det en definition av ett flertal olika brott, exempelvis köp av sexuell tjänst mot ersättning. Det kan exempelvis vara pengar, boende, resor eller saker.

Övergrepp kan ske både fysiskt och digitalt. Barn kan aldrig ge samtycke till sex utan ansvaret ligger hos den som utnyttjar barnet. Frågan kan vara svår för barn och unga att hantera och förstå, säger Anna Runesson.

Låt inte tystnaden tala, Jämställdhetsmyndigheten Länk till annan webbplats.

Att sprida bilder är ett brott

Många barn gör sig skyldiga till barnpornografibrott när de sprider vidare bilder som tagits i smyg.

Det figurerar videos på Snapchat eller andra sociala medier som skolbarnen skickar mellan sig. Bilder på exempelvis klasskompisar som är avklädda eller utför sexuella handlingar. När barnen sprider dessa bilder begår de ett brott, men oftast förstår de inte att de gör det, säger Anna Runesson.

Barnen förstår oftast heller inte att de utsätts för brott när de blir fotograferade utan kläder eller utför sexuella handlingar.

Det viktigt att ta sitt ansvar när man får bilder och det är inte okej att sprida vidare bilder även fast alla andra gör det. Det kan få långtgående konsekvenser när sexbrottsling står i ens brottsregister, säger Anna Runesson.

Grooming och sugardejting

Det blir allt vanligare att barn blir utsatt för grooming och sugardejting. Grooming är en manipulativ taktik som handlar om att bygga upp ett förtroende och skapa en relation för att sedan utnyttja någon sexuellt.

Grooming börjar ofta på en plattform som barn ofta finns på. Förövaren går ut på plattformen och formar sig efter barnets intressen för att hitta en form av samhörighet och säger sig ofta att vara en jämnårig. De övertalar sedan barnet till att skicka bilder eller utföra sexuella handlingar på sig själv.

– Barn har inte samma konsekvenstänk som vuxna och förstår därför inte att de kan utsätta sig för fara genom att lägga till exempel en okänd person på SnapChat eller dela rörlig bild via en webbkamera, säger Anna Runesson.

Filmen från Aktiv Skola ”Jag tror jag är lite kär i dag” förklarar hur grooming kan se ut.

Jag tror jag är lite kär i dig, Youtube Länk till annan webbplats.

Inget barn är förskonat, förövare letar barn överallt. Det spelar ingen roll vart du är. Det här händer hela tiden, dygnet runt. – Anna Runesson

Sugardejting kan uppfattas som coolt. Många tror att det är ett glamoröst sätt att få dyra gåvor men det handlar ofta om manipulation som övergår till sexuella övergrepp och sexhandel.

När jag kommer ut i skolorna och pratar om det här säger barnen rakt ut att de har en kompis som har en sugardaddy. Utvecklingen är minst sagt oroande. Gränserna för vad som är okej förskjuts hela tiden och barnen blir avtrubbade, säger Anna Runesson.

Så pratar du med barn

Skola- och vårdpersonal har anmälningsskyldighet när det gäller barn och ungdomar under 18 år. Som skolpersonal kan du anonymt ringa till en regionskoordinator för att be om råd och bolla frågor. Men det är inte alltid helt lätt att hantera de här svåra samtalen.

Du kan fråga oss om polisanmälan, orosanmälan till socialen eller vilka andra åtgärder som kan vara lämpliga, säger Anna Runesson.

Vidare rekommenderar Anna att vara neutral när du ställer ställa frågor till barnen. Att ställa frågan rakt ut om de har varit utsatt för sexuella övergrepp då det är sällan barn får den frågan.

Så skyddar du dig som barn

  • Var vaksam med vem som tar kontakt med dig på internet.
  • Ta inte emot pengar för att till exempel ta kort på en fot (det kan snabbt eskalera till andra bilder).
  • Var försiktigt med sociala medier.
  • Visa dig inte i webbkameran för personer du inte känner.
  • Våga säga ifrån, ta avstånd från grupptryck.
  • Ta inte emot saker eller ersättning för sexuella tjänster.
  • Samtycke är viktigt och kan dras tillbaka.

För mer information om Länsstyrelsens uppdrag:

Mäns våld mot kvinnor

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss