Skyfallsliknande regn i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt samverkansråd för social hållbarhet i Västmanland

1+1=3 i vit text mot blå bakgrund

I början av oktober samlades ett stort antal organisationer i Västmanland för att tillsammans bilda ett samverkansråd för social hållbarhet i Västmanlands län. Därmed är sista steget taget i att sammanföra integrations- och jämställdhetsråden till ett och samma råd. Nu kan vi inkludera fler frågor inom social hållbarhet och använda våra gemensamma resurser på ett smartare sätt.

Samverkansrådet för social hållbarhet är ett strategiskt forum för sociala hållbarhetsfrågor i Västmanlands län. Rådet är sektorsövergripande och består av personer i ledande positioner från kommuner, statliga myndigheter, Region Västmanland, näringslivet och civilsamhället. Rådet arbetar mot en vision om att förbättra människors livsvillkor, skapa ett socialt hållbart Västmanland och att vara en motor i en långsiktig positiv samhällsutveckling i länet.

Man har inte råd att inte vara med i det här arbetet.
(rådsmedlem)

Syftet med rådet är att samordna olika samhällsintressen och utvecklingsfrågor inom social hållbarhet som jämställdhet och mänskliga rättigheter, integration, brottsförebyggande arbete och folkhälsa. Rådet ska ge långsiktig strategisk ledning och skapa samhandling för att hantera sektorsövergripande utmaningar som ingen enskild aktör kan lösa själv.

Det kommer bli viktigt för rådet att våga prioritera och att välja någon fråga som vi kan samlas kring. Vi behöver få mer analys och ha det som styrka att få ihop en bra nulägesbild och status för att dela varandras verklighet.
(rådsmedlem)

Rådsmedlemmarna uppdrag är att enas kring några prioriterade insatsområden. De prioriteringar rådet gör är av inriktningskaraktär och ska inte konkurrera med aktörernas ordinarie styrning utan komplettera och stärka den. Varje medverkande organisation fattar sedan egna beslut om hur de hanterar prioriteringarna i den egna organisationen och i sitt ordinarie arbete.

Det här kommer inte kunna lösa alla problem som vi har, men det är ett steg i rätt riktigt för att kunna hantera komplexiteten i de utmaningar vi står inför idag och i framtiden.
(Landshövding Johan Sterte)

Vill du veta mer om rådets organisering och uppdrag i sin helhet eller komma i kontakt med rådets kansli kan du kontakta oss via e-post. Märk mejlet med ”kansli för social hållbarhet”.

socialhallbarhet.vastmanland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss