Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Västmanland

Illustration över familjens heder med Fadime i centrum.

Illustration: Annefrid Sjöman

Den 29:e september öppnar den nya länsövergripande mottagningen för personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, Centrum mot hedersvåld (CMHV). CMHV kommer att erbjuda stöd och hjälp till personer som bor i Västmanland som har blivit eller som riskerar att bli utsatta.

CMHV kommer också att erbjuda råd och stöttning till yrkesverksamma personer i Västmanland som i arbetet kan komma i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Detta är en betydande och stor satsning länsstyrelsen gör tillsammans med länets kommuner, region Västmanland, Polisområde Västmanland och Åklagarmyndigheten. Vi har sett positiva resultat från liknande initiativ runt om i landet, och samarbetet som möjliggörs genom detta projekt gör verkligen skillnad. Att etablera CMHV i Västmanland är ett viktigt steg i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck, tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning av flickor och kvinnor, säger Freja Hjertqvist, projektledare för CMHV inom Avdelningen Människa och samhälle på Länsstyrelsen Västmanland.

Målet med CMHV är att barn, unga och vuxna som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor har jämlik tillgång till specialiserat och anpassat stöd och hjälp oavsett vistelseort i länet. Projektet drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Västerås stads öppenvårdsenhet, Centrum mot våld, är huvudman för projektet.

Vi är glada att vi på Centrum mot våld i Västerås har fått förtroendet från länsstyrelsen att öppna denna mottagning. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett ökande problem i samhället och vi är ett kompetent team som kommer att arbeta både med att hjälpa utsatta och ge stöd till yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i hela Västmanland, säger Anna Åberg, enhetschef på Centrum mot våld i Västerås.

CMHV kommer att kunna bidra med stöd på många sätt, exempelvis:

  • Stöd och rådgivande samtal på telefon eller fysiskt till personer som är eller riskeras utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Möjlighet att möta utsatta och yrkesverksamma runt om i Västmanland då CMHV är en mobil verksamhet
  • Ge information om myndigheter och andra verksamheter dit utsatta eller yrkesverksamma kan ha behov av att komma i kontakt med.
  • Erbjuda råd, strukturerad samverkan samt stöd och vägledning till yrkesverksamma inom polis, skola och fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt civilsamhällesorganisationer samt övriga myndigheter.
  • Erbjuda föreläsningar och information om CMHV till yrkesverksamma och ideella aktörer i Västmanland.

Text

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss