Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Landshövdingen besöker Sala

Den 6 september besökte landshövding Johan Sterte Sala där kommunstyrelsens ordförande Amanda Lindblad med flera visade hur senaste tidens skyfall påverkat Sala. Besöket inleddes vid Långsjön där utredningsingenjör Michael Nilsson visade hur sjöar, vattendrag och omgivande mark påverkats av det omfattande regnet. Därefter fördes en diskussion om konsekvenserna för Salas invånare.

Sala kommun har genom samverkan med civilsamhället, hemvärnet och MSB med flera gjort ett bra arbete med att hantera en mycket ansträngande situation, kommenterar landshövding Johan Sterte.

Länsstyrelsen är på plats i Sala där några medarbetare stödjer den stab som kommunen upprättat. Personal inom Länsstyrelsens vattenverksamhet har också besökt olika områden i länet där påverkan av vattnet är stor eller riskerar att ge stora konsekvenser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss