Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi måste stärka arbetet mot narkotika på krogen

Ungdomar som dricker alkohol

Det finns en oro kring narkotikasituationen i krogmiljön i Västmanland. Det visar en ny kartläggning. En majoritet av de kroganställda har sett narkotikapåverkade gäster på krogen det senaste året och användningen har en negativ inverkan på både arbetsmiljö och trygghet.

Narkotika orsakar stora hälsoproblem och förekommer frekvent i nöjeslivet, inklusive i krogmiljön. Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro och Östergötland har anlitat kompetenscentrumet STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) som under 2022 genomförde en kartläggning av narkotika i krogmiljön. Syftet med studien var att undersöka hur nyckelaktörer som krogpersonal, ordningsvakter, poliser och kommunala handläggare uppfattar situationen och vilka förutsättningar som finns för att utveckla det förebyggande arbetet.

I studien framkom att både krogpersonal, kommunanställda och poliser upplever att narkotika i krogmiljön är ett omfattande problem. Närmare 70 procent av krogpersonalen rapporterar att de under senaste året sett narkotikapåverkade gäster på krogen i den stad/på den ort de arbetar. Flertalet upplever att narkotikaanvändning har en negativ påverkan på arbetsmiljö och trygghet.

Det finns en vilja att arbeta förebyggande mot narkotika i krogmiljö. För att minska narkotika på krogen lyfter krogpersonalen bland annat vikten av kompetenshöjning, förbättrad samverkan, ökad kontroll och policyarbete. Det är till exempel viktigt att tydliggöra krogens drogpolicy både mot personal och gäster.

Den här studien är viktig ur flera perspektiv, säger Eva-Linnéa Eriksson, Länsstyrelsen Västmanland. Inte minst eftersom den inkluderar både stora och små kommuner. I det förebyggande arbetet är det viktigt att synliggöra hur användning och tillgänglighet av narkotika i samband med alkoholutskänkning ser ut och vilka värderingar och kunskaper som finns i krogmiljön.

En majoritet av de kommunanställda efterfrågar mer samverkan med andra kommuner och 82 procent anser att det inte läggs tillräckligt med tid inom kommunen på ANDTS-frågor generellt. (ANDTS är en förkortning för alkohol, narkotika, doping, tobak och spel). Förslag som framkom handlar till exempel om att polis och kommun bör avsätta tillräckliga resurser för förebyggande arbete i krogmiljön och att arbetet med att minska tillgång på och tillgänglighet till narkotika i samhället bör intensifieras.

Resultaten blir en viktig del i den kommande lagstiftningen ”Kommuner mot brott” som träder i kraft den 1 juli 2023, säger Sofia Herlitz, nationell ANDTS samordnare. Berörda aktörer kommer också ta med sig resultaten i det fortsatta arbetet. Kommuner, polisen och krögarna kommer följa upp och se hur de tillsammans kan stärka samverkan och tillsätta relevanta insatser.

De krogar i Västmanland som är intresserade att i samverkan arbeta vidare med frågan är Hotel Plaza, Steam hotel, Comfort hotel, O’Learys, TacoBar och Bierkeller.

Rapporten hittar ni på: http://stad.org/sv/publikationer/rapporter Länk till annan webbplats.

Klicka på "STAD rapport 78

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss