Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen skärper eldningsförbudet i Västmanlands län

Illustration av en överkryssad eld

Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om skärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med klockan 14.00 den 12 juni 2023. Förbudet gäller tills vidare. Det skärpta eldningsförbudet innebär att det nu inte är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna grillplatser utanför sammanhållen bebyggelse.

Det fortsatt torra och varma vädret innebär att det är extremt hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster, och utifrån SMHI:s prognoser, därför beslutat att utöka eldningsförbudet till skärpt eldningsförbud i hela Västmanlands län.

Beslutet innebär att det fortsatt är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

En viktig skillnad med det skärpta eldningsförbudet är att det inte längre är tillåtet att grilla med fast bränsle vid allmänna, fasta, grillplatser, utanför sammanhållen bebyggelse. Däremot är det fortfarande tillåtet att laga mat på utrustning som drivs med gas eller vätska, exempelvis ett stormkök, men bara om anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning.

Inom sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att grilla på egen tomt, men då måste anordningen vara utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Eldning i annat syfte än matlagning är inte tillåten.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Vad gäller vid skärpt eldningsförbud? - frågor och svar

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter där samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader (kan även vara mindre byggnader som exempelvis garage, förråd, växthus och gästhus).
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter.
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig mark.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens gård är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?

Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, se frågan "Vad menas med sammanhållen bebyggelse?" för att avgöra vad som gäller för dig.

Får jag grilla på min balkong?

Du får grilla på din balkong om hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?

Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?

Nej.

Får jag grilla på min camping?

Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?

Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig mark.

Sammanhållen bebyggelse är bebyggelse på tomter där samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

  • Bebyggelsen ska bestå av minst 3 byggnader (kan även vara mindre byggnader som exempelvis garage, förråd, växthus och gästhus).
  • Byggnaderna ska vara placerade på minst 2 tomter.
  • Tomterna ska gränsa till varandra eller skiljas åt endast av en väg, gata eller parkmark.

För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens gård är tillåten.

Får jag grilla på naturcampingplatsen?

Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?

Nej.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?

Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?

Nej.

Får jag grilla över öppen eld?

Nej.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?

Nej.

Får jag laga mat på muurikka?

Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle och är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?

Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?

Ja.

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?

Nej.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?

Nej.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss