Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så kan arbetet med kulturmiljön stötta demokratin

Exemplar av skriften Kulturmiljö är demokrati.

Sveriges 21 länsstyrelser har tillsammans tagit fram skriften ”Kulturmiljö är demokrati” om hur landets kulturmiljöarbete är del av demokratiska processer. Den riktar sig till alla som är intresserade av vår kulturmiljö.

Skriften innehåller exempel på olika former av bred delaktighet i historiska miljöer – allt från skolprojekt i södra Ölands världsarv till flytten av Kirunas kulturbyggnader – och har tagits fram av länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner.

Kulturmiljö och demokrati (pdf) Länk till annan webbplats.

Den lyfter fram hur länsstyrelsen samverkar med andra för att främja kulturarvets möjligheter som demokratisk kraft. Vi hoppas att den ska inspirera alla som är intresserade av kulturhistoriska platser, också politiker och tjänstemän som arbetar med vår kulturmiljö, säger Anna Onsten-Molander, enhetschef för samhällsplanering och kulturmiljö på Länsstyrelsen.

Västmanland lyfter den gemensamma kulturarvsstrategin för 2021-2026. Strategin är framtagen av Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum tillsammans med flera kulturarvsaktörer i länet. Syftet var att i bred samverkan identifiera ett antal fokusområden för kulturarvsarbetet i länet.

Vi vill uppmärksamma hur människor engagerar sig i våra historiska miljöer och tar vara på sina demokratiska rättigheter till vårt kulturarv. I skriften ger vi också exempel på kulturmiljöer där viktiga demokratiska insatser gjorts. Den brytning som uppstår mellan det dagsaktuella och historien hjälper oss att bättre förstå förutsättningarna för vår demokratiska samtid och dess eventuella utmaningar, säger Anna Onsten-Molander.

Skriften finns i både digital och i tryckt form, som kan hämtas gratis i receptionen på Länsstyrelsen.

Den har också levererats till bland annat Kulturdepartementet och Riksantikvarieämbetet. Den kommer också att distribueras till politiker och lokala, regionala och nationella myndigheter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss