Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatkrisen – en barnrättskris?

Illustration av ett barn bakifrån. Barnet håller en vuxen i handen

Illustration: Annefrid Sjöman

Temat för årets Barnrättsdag hade valts med utgångspunkt i vad barn och unga tycker är en viktig fråga. Många barn känner idag stor oro för klimatet och dagen fokuserade på att öka kunskapen hos vuxna kring hur de kan bemöta barn och ungas klimatoro.

På förmiddagen den 3 maj samlades ett sextiotal skolpersonal, strateger, studenter, politiker med flera i stora aulan på Mälardalens universitet för att reflektera över temat Klimatkrisen – en barnrättskris? Moderator var Maria Schillaci, strateg barnrätt och demokrati, vid stadsledningskontoret på Västerås stad.

Viktoria Vingmarker, klimathandläggare på Länsstyrelsen Västmanland inledde med att höja medvetenheten om hur klimatet kan komma att se ut i den framtid som väntar dagens unga. Huvudbudskapet var att även om läget är allvarligt är det viktigt att vi tar den chans som fortfarande finns att vända den klimatpåverkande trenden.

Viktoria följdes av Cecilia Chatterjee-Martinsen, chef för svenska Rädda Barnens internationella programavdelning, som förmedlade globala utblickar på barns upplevelser av pågående klimateffekter i bland annat Asien, Sydamerika och Europa.

I ett följande panelsamtal kompletterades Viktorias och Cecilias perspektiv av Warda Abdalla, förbundsordförande för Rädda Barnens ungdomsförbund, som berättade om ungas oro för framtiden och hur den påverkar såväl deras vardag som deras livsval.

Större delen av förmiddagen ägnades därefter åt föreläsning och workshop kring barns och ungas tankar och känslor kring klimatet – hur ser det ut, hur hanterar vuxna det, och hur inger vi hopp om framtiden? Passet leddes av Kata Nylén, legitimerad psykolog från Klimatpsykologerna och det Arvsfondenfinansierade projektet Terra-Pi.

Barnrättsdagen var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Västmanland, Västerås stad och Mälardalens universitet, samordnat av Linda Falk, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västmanland.

Omställningsveckan 2023

Som ett led i det fortsatta arbetet och visionen om en hållbar framtid samverkar Länsstyrelsen, Regionen och Förbundet Agenda 2030 i Miljö- och klimatrådsprojektet Omställningsveckan. Under vecka 39 samlas klimatengagerade aktörer i länet för att genom kreativa förändringsmöten främja klimatomställningen.

Mer information om vad som är på gång publiceras löpande på Förbundet Agenda 2030:s webbplats.

Omställningsveckan på Förbundet Agenda 2030:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss