Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utökade kontroller av djurhandeln

Två papegojor, en gul och en grön, sitter i en fågelbur.

Foto: Johnér bildbyrå

Varje år genomför Länsstyrelsens djurskyddshandläggare kontroller i djurbutiker för att se om de följer bestämmelserna för djurhållning och att djuren där har det bra. I år utökas kontrollerna med två naturvårdshandläggare. Deras uppgift är att kontrollera om butikerna har vilda utrotningshotade djur och växter eller invasiva främmande arter i sitt sortiment.

Butikskontrollerna startade i början av maj. Hittills har två butiker fått besök av trion.

”Vi djurskyddshandläggare besöker länets zoobutiker varje år. Då kontrollerar vi bland annat om de har tillstånd att driva verksamheten och rätt utbildningar för de djurtyper som finns i butiken. Och självklart om djuren där mår bra. I år har vi breddat tillsynen”, säger djurskyddshandläggaren Ylva Nilsson.

Utökningen innebär att Länsstyrelsen även kontrollerar om butikerna följer de bestämmelser som gäller för handel med vilda utrotningshotade arter, CITES, och om de säljer invasiva främmande arter.

”I en av butikerna hittade vi en vattenväxt som heter musselblomma. Den räknas som en invasiv främmande art. Musselblomma är inte olaglig att ha idag men kommer att bli det den 2 augusti nästa år. Då måste den slängas i brännbart avfall”, berättar Carina Tennfors, naturvårdshandläggare med inriktning på invasiva främmande arter.

Inga vilda utrotningshotade växter eller djur har hittills påträffats.

”I de butiker som besökts har man helt tagit avstånd från CITES-listade arter. Man vill helt enkelt att inte göra fel och då riskera en polisanmälan, säger naturvårdshandläggaren Daniel Blanck.

Men helt utan anmärkningar har inte besöken varit.

”Vi hade synpunkter på något som kallas offentlig förevisning av djur utan att ha tillstånd för det. Det rörde sig om dammfiskar och burfåglar. Butikerna fick information om vad som gäller kring offentlig förevisning och vi uppmanade dem att antingen söka tillstånd eller avveckla djurhållningen”, berättar Ylva Nilsson.

Samtliga kontroller beräknas vara genomförda under maj.

CITES

Världens länder gjorde en överenskommelse 1973 om att begränsa handeln med vilda utrotningshotade arter. Överenskommelsen kallas CITES (Convention of International Trade in Endangered Species) och gäller både levande och döda exemplar. Det går att få undantag mot förbudet genom att söka CITES-intyg och CITES-tillstånd. Mer information om CITES finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats. Det är också Jordbruksverket som utfärdar intyg och tillstånd för CITES-arterna.

Invasiva främmande arter

Främmande arter är arter som ursprungligen inte tillhör svensk natur och som spridits hit genom mänsklig aktivitet. Om en sådan art visar sig ha god förmåga att överleva och sprida sig och därmed tränga undan inhemska arter, anses den vara invasiv. Arter som har större konkurrenskraft än inhemska arter och därmed är invasiva är upptagna på EU-förordningens lista. Dessa arter får inte importeras, säljas, odlas, födas upp, transporteras, användas, bytas, hållas levande eller släppas ut i naturen.

Djurskydd

Det finns en rad bestämmelser som zoobutiker och djurgrossister måste följa när det gäller hur djuren i butiken har det och hur de sköts om. Mer information om dessa regler hittar du på Naturvårdsverkets, Havs- och Vattenmyndighetens och Jordbruksverkets webbplatser.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss