Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”Vi lär massor av varandra genom att öva så här”

Bilden visar ett antal personer i varselvästar som står och lyssnar på två personer som håller en genomgång. I bakgrunden syns ett grönt tält och skog.

Övningsledningen håller genomgång inför dagen.

21 april övade Västmanlands krisberedskapssamverkan, U-Sam, sin sambandsförmåga i praktiken. 14 aktörer samlades i skogen utanför Surahammar och testade hur teknik och utrustning för kommunikation fungerar mellan aktörer. Allt för att bättre kunna hantera samhällskriser i framtiden.

Samband betyder i det här fallet att vi kan prata med varandra ute i fält. Det handlar också om att få tillgång till internet i fält och då man är på en ledningsplats. Både att man kan prata med varandra, men också att det är helt nödvändigt att få datakommunikation. Till exempel vill vi kunna kommunicera med resurser både på mark, luft och vatten, säger Johan Ahlström, riskingenjör på Västerås stad och övningsledare.

Vid tidigare större samhällsstörningar, till exempel under de stora skogsbränderna 2014 och 2018, upptäcktes brister i sambandsförmågan. För att förbättra förmågan genomförde vi i länet under fredagen en övning. En viktig del av övningen var att testa Rakeltäckning på olika platser och med olika typer av mottagare och förstärkning av signaler. Under dagen genomförde Länsstyrelsen också ett sambandstest via Rakel med länets kriskommunikationsnätverk. Rakel är Sveriges nationella kommunikationssystem för samverkan och ledning för organisationer inom krisberedskapssystemet.

Att länet har en bra förmåga att kommunicera mellan och inom olika organisationer kan bidra till bättre hantering av samhällsstörningar, exempelvis:

  • stor skogsbrand eller eftersök i område med i förväg känd dålig täckning
  • flygplansolycka i skogen
  • olyckor på Mälaren eller Hjälmaren.
  • dålig täckning och kapacitet på grund av naturkatastrof eller sabotage.

Att vara förberedd är viktigt - att vara samordnad med andra är centralt. Att testa och träna ny och gammal sambandsteknik lär oss att vara kreativa och se möjligheter. För när teori går över till praktik, inte minst under pressade förhållanden, är det avgörande för resultatet. Dagens övning har inte bara visat på förbättringsområden utan även varit mycket lärorik och inspirerande för alla medverkande, säger Jan Jäder, Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Fler röster från dagen

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, deltog både i planeringen inför övningen och under själva övningsdagen. Anders Olsson, kundansvarig säkra kommunikationer på MSB:
Jag tycker övningen har gått bra, det är en bra struktur. Man har ett antal utmaningar man jobbar med, och det är det som är meningen i en övning. Man ska ha utmaningar och så diskuterar vi hur vi löser det här.

Det är jätteroligt att det är så pass många organisationer som har tagit sig tid att vara med på den här övningen. Vi lär massor av varandra genom att öva så här, säger Mikael Lindgren, sambandsansvarig på Polisregion Mitt.

Vi i Surahammars kommun testar vårt eget radiosystem, DMR-system. Vi har byggt upp ett system som ska täcka hela vår kommun och idag vill vi ta reda på om systemet faktiskt täcker hela kommunen. Vi samarbetar med FRO, vi jobbar tillsammans för att ha ett samarbete med frivilligorganisationerna, säger Andreas Hagwall, säkerhetschef på Surahammars kommun.

Vi hjälper till och kör markservice för den här grupperingen. Ser till att allt finns på plats, ordnar mat, sköter elverk, är vägvisare, parkeringsvakter och kör minibuss med uppgift att lotsa aktörer från parkering till gruppering. På senaste tiden har vi varit ute ganska ofta och det är bra uppgifter för oss, vi är händer och fötter, säger Christian Lindell, FRG-ansvarig för Hallstahammar och Surahammar.

Organisationer som var på plats

Länsstyrelsen i Västmanlands län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
Polisregion Mitt
Region Västmanland
Trafikverket
Försvarsmakten, hemvärnet
Räddningstjänsten Mälardalen
Räddningstjänsten Skinnskatteberg
Västerås stad
Surahammars kommun
Frivilliga radioorganisationen, FRO
Frivilliga resursgruppen Surahammar/Hallstahammar, FRG
Frivilliga flygkåren, FFK
Försvarets materielverk, FMV (observatörer)

Om Västmanlands krisberedskapssamverkan U-Sam

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans.

U-Sam består av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio P4, Trafikverket och Länsstyrelsen, som är sammankallande.

Säkerhet och beredskap på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss