• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler har möjlighet att se och höra vårens fåglar vid Gnien

Träspång med räcken som leder ut över strandäng mot fågeltorn.

Foto: Markus Rehnberg

Våren är bästa tiden att besöka naturreservatet Gnien. Då finns många olika fåglar i området. Framför allt rastar svanar, gäss och änder innan de fortsätter resan mot häckningsområden längre norrut. Nu kan du dessutom ta dig ut till fågeltornet i reservatet på en bredare stig och spång.

Hösten 2021 inleddes ett arbete med att förbättra tillgängligheten ut till fågeltornet vid Gnien.

Det arbetet är nu klart och vi hoppas med det att flera personer kan ta sig ut i området, säger Markus Rehnberg, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Från besöksparkeringen går nu en grusad stig över betesmarken och igenom Myrskogen. I skogen slingrar sig stigen fram mellan tallar och granar. En bit in delar sig stigen. Går du till vänster kommer du snart fram till en liten rastplats med ett bänkbord. Här har den lokala naturföreningen ordnat en fågelmatning där bland annat vår landskapsfågel tofsmesen gillar att äta. Från ena hörnet av rastplatsen kan du följa en markerad, smalare skogsstig. Den tar dig tillbaka till parkeringen.

Om du i stigkorset istället svänger till höger kommer du till slut fram till fågeltornet som står en bit ut på strandängen. För att tillgängliggöra tornet för en bredare publik har en längre träspång med räcken byggts. Spången binder ihop den grusade stigen med fågeltornet, där ett helt nytt bottenplan har byggts. Härifrån kan du spana efter strandängens alla fåglar.

Kontakt