Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Enkät ska ge svar på hur miljön påverkar invånarna i Västmanland

Tre personer, två vuxna och ett barn, står och tittar ut över vattnet. I fonden syns hyreshus.

I dagarna får cirka 5000 västmanlänningar en enkät i brevlådan med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, om de störs av buller eller lukt och hur ofta deras näsor rinner på grund av miljön. 59 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor ska hjälpa till att kartlägga hur miljön påverkar hur vi mår.

Målet med den nationella miljöhälsoenkäten, som Folkhälsomyndigheten ligger bakom, är att kartlägga miljö- och hälsosituationen för vuxna i Sverige. Totalt skickas enkäten till 236 000 invånare i Sverige.

Vi gör i år en utökad undersökning med ett stort antal extra enkäter i Västmanland för att få ett tillräckligt underlag för att kunna jämföra resultaten för länet med övriga landet.

Liknande nationella enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång rör vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen om västmanlänningarna kommer till exempel att ge underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd. Informationen är också viktig vid uppföljningen av Sveriges miljö- och folkhälsomål.

– Vi är tacksamma om alla som får enkäten tar sig tid att besvara den. Det är viktigt att vi får ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra slutsatser, och i förlängningen göra Västmanland till en ännu bättre plats att bo och leva på, säger Mikael Wulff, miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen.

Om undersökningen

Det är Folkhälsomyndigheten som genomför undersökningen. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer i 17 län har i år valt att betala för extra enkäter för att kunna dra säkrare slutsatser på länsnivå.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss