• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om två nya naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 20 december 2022 fattat beslut om bildande av naturreservatet Holmen i Skinnskattebergs kommun och naturreservatet Rosstorp i Sala kommun.

Syftet med skyddet är bland annat att bevara biologisk mångfald och tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Naturreservatet Holmen berör fastigheterna Täkten 1:48, 1:50 och Karmansbo 1:4.

Rosstorp berör fastigheterna Nässelbo 1:19 och 1:27, Rosstorp 1:9, 1:13 och 1:14 samt Rosshyttan 4:1.

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Västmanlands län,721 86 Västerås, senast den 13 januari 2023. Ange respektive reservatsbesluts diarienummer, för Holmen i Skinnskattebergs kommun 511-755-18 och för Rosstorp i Sala kommun 511-642-13.

Beslut om reservatet Holmen med bilagor Pdf, 3.3 MB.

Beslut om reservatet Rosstorp med bilagor Pdf, 2.9 MB.

Besluten finns även tillgängliga på Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00.

Kontakt