• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av viltvårdsområde

Länsstyrelsen har den 20 december 2022 efter ansökan beslutat om ändring med utökning av fastighet till nr 12 Mälby-Hedåker-Rosshyttan viltvårdsområde. Ärende med diarienummer 218-3832-2022.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala län. Skrivelsen med överklagandet skickas till Länsstyrelsen, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, och vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter datum för kungörelsen.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Handlingarna i ärendena finns hos Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås, telefon till växel 010- 224 90 00, ange ärendets diarienummer.

Beslut för nr 12 Mälby-Hedåker-Rosshyttan viltvårdsområde med diarienummer 218-3832-2022 Pdf, 142.6 kB.

Kontakt