Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ska du ansöka om tävling på väg under 2023?

Cyklar på rulle på landsväg, längs vägen står träd och sedan är det ett öppet ängslandskap

Varje år söker många klubbar och föreningar tillstånd till att hålla tävling eller uppvisning på väg hos länsstyrelsen. 2023 är det extra viktigt att du ansöker i god tid!

När länsstyrelsen ska bedöma en ansökan om tävling eller uppvisning på väg måste vi ta hänsyn till en rad olika faktorer. Vi ska bland annat ta hänsyn till trafiksäkerheten, om tävlingssträckan är lämplig i förhållande till vägens standard och hur de människor som bor eller driver verksamhet längs tävlingssträckan påverkas av tävlingen eller uppvisningen.

Länsstyrelsen får bara ge tillstånd om vägens ägare sagt ja till att använda vägen. Ibland behövs det också särskilda trafikregler för att evenemanget ska kunna genomföras. Vi följer Transportstyrelsens riktlinjer om tävling på väg och ibland behöver ansökan kompletteras av den som söker, innan vi kan bedöma den.

Förändringar för 2023

Trafikverket har flaggat för ett ändrat arbetssätt från den 1 januari 2023, bland annat för uppsättning av tillfälliga skyltar. Vill du veta mer om vad som gäller för uppsättning av skyltar ska du kontakta Trafikverket, www.trafikverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Se även föredrag av Trafikverket om förändringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök minst fyra månader innan tävlingen

Trafikverkets ändrade arbetssätt innebär att det blir extra viktigt att länsstyrelsen hinner bedöma din ansökan och fatta beslut i god tid. På så sätt kan vi underlätta för dig som arrangör så att ditt evenemang kan genomföras, om förutsättningarna för att få tillstånd är uppfyllda. Får vi in ansökan i tid kan du som arrangör också ges möjlighet att komplettera ansökan om det skulle saknas något i den. Det är alltså en förutsättning att länsstyrelsen får in din ansökan i god tid för att du ska få tillstånd av länsstyrelsen.

Polisen och länsstyrelsen kan ha olika regler

Har du sökt tillstånd hos Polismyndigheten enligt ordningslagen för ett evenemang? Kom ihåg att du även måste söka tillstånd hos länsstyrelsen om evenemanget gäller fordon och hålls på vägar. Polismyndigheten och länsstyrelsen kan ha olika regler för när ansökan senast ska vara inne. Länsstyrelsen och Polismyndigheten prövar ansökan delvis enligt olika regler. Det betyder att du själv måste känna till vad som gäller hos respektive myndighet. Även om Polismyndigheten kan hantera din ansökan nära inpå evenemangsdatum, betyder det inte att länsstyrelsen kan fatta beslut om din ansökan kommer in till oss för sent. Vid prövningen av ansökan måste länsstyrelsen också hämta in yttrande från andra myndigheter och vi kan inte fatta beslut om väghållaren inte hinner yttra sig och får skälig tid att bedöma ansökan.

Lika för statliga, kommunala och privata vägar

Vi tillämpar samma regler om ansökningstid för alla evenemang, oavsett om evenemanget hålls på statliga, privata eller kommunala vägar. Om din ansökan kommer in för sent kommer länsstyrelsen att avvisa den.

Så se till att ansöka om tillstånd till ditt evenemang i god tid och som allra senast 4 månader innan tävlingsdag eller dag för uppvisning.

Välkommen med din ansökan!

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss