Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

”En vecka fri från våld”

En handflata vänds mot betraktaren som ett stopptecken.

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka om mäns våld mot kvinnor. I år pågår kampanjen från den 21 till 27 november.

Syftet med kampanjen är att uppmärksamma det problematiska våldet och hur vi kan förebygga det. Begreppet mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som innefattar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel.

Under den nationella kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

I Västmanland sker ett stort antal aktiviteter runtom i länet. Länsstyrelsen håller till exempel den årligen återkommande Länskonferensen – en konferens kring mäns våld mot kvinnor och i år med temat Våldsutövaren i fokus. Under veckan genomförs också ett antal kvällsföreläsningar med bland annat Mathilda Hofling, Linnéa Claesson, Atilla Yoldas med flera.

I år anordnar länets aktörer ett rekordhögt antal aktiviteter under ”En vecka fri från våld” och det tycker vi är jättebra. Det handlar om både fysiska och digitala aktiviteter som föreläsningar, filmvisning med mera, men också inlägg i sociala medier, förtryckta t-shirts och riktad information, säger Therése Clifford, utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen Västmanland.

På Länsstyrelsens webbplats hittar du de aktiviteter som sker i Västmanlands län under veckan.

En vecka fri från våld Länk till annan webbplats.

Om ”En vecka fri från våld”

Sverige har sedan 2017 en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner och kommuner gått samman i den gemensamma kampanjen En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva utvecklingen framåt. Under veckan arrangeras seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera.

En vecka fri från våld leds av organisationerna Män för jämställdhet och Unizon och stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Kontakt