Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi stärker länets krishanteringsförmåga genom att öva tillsammans

Bilden visar en översvämmad parkering. Vatten forsar upp ur en golvbrunn.

Inom länets krisberedskapssamarbete U-Sam pågår en intensiv övnings- och utbildningsverksamhet. Nu i veckan genomförs den regionala samverkansövningen RÖ22 – den första större övningen av det här slaget på väldigt länge.

Sensommaren har varit ovanligt nederbördsrik med stigande vattennivåer i sjöar och vattendrag. Hösten har kommit, men väderleken har fortsatt att ge mycket regn och hård vind i länet. Efter närmare två månader med detta väder sveper nu flera lågtryck in över landet. Prognosen är osäker, men säger att fronten kommer röra sig från väst och över länet. Prognosen talar också om rikligt med nederbörd och risk för stormbyar.

Det är bakgrunden i scenariot för den regionala samverkansövningen RÖ22 Höststorm som går av stapeln i veckan.

Varför övar vi?

Syftet med RÖ22 är att stärka och utveckla länets förmåga att begränsa och hantera samhällsstörningar orsakade av en extrem vädersituation genom att pröva förmågan till samverkan och ledning, prioritering av resurser och kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning.

Genom övningsplaneringen och övningen stärker vi samverkan inom länets krisberedskapssamarbete U-Sam och utökar vårt kontaktnätverk även till andra aktörer.

Det har varit mycket arbete för alla inblandade att planera en sådan här stor övning. Både planeringen och genomförandet av övningen ger oss ökad kunskap om våra egna och andras ansvar och uppgifter inom krisberedskapen och gör oss bättre rustade för kommande händelser, säger Jenny Sarlin, regional övningsledare, Länsstyrelsen Västmanland.

Hur övar vi?

RÖ22 genomförs på regional och lokal nivå. Övningen består av två övningsaktiviteter. Dessa genomförs som förövning den 25 oktober och huvudövning den 26 oktober.

Under RÖ22 ges möjlighet att exempelvis öva larmplaner, uppstart av krishanteringsorganisation/stab, sambandssystem, stabsarbete, beslutsprocesser, checklistor, delar av egna beredskapsplaner. Länsstyrelsen ska öva delar av sin stabsorganisation under RÖ22.

För Länsstyrelsens del förväntar vi oss att övningen ytterligare kommer att stärka vår förmåga att hantera en samhällsstörning orsakad av en extrem väderhändelse, säger Jenny Sarlin.

Om U-Sam

När en allvarlig samhällsstörning inträffar är det viktigt att alla aktörer vet vad de ska göra och hur vi ska arbeta tillsammans. Därför arbetar vi med samverkan i länet inom U-Sam. Vi arbetar i arbetsgrupper och nätverk som utgår från vår styrgrupp och vårt regionala krishanteringsråd.

U-Sam består av representanter från länets tio kommuner, räddningstjänst, polis, Region Västmanland, Försvarsmakten, SOS Alarm AB, Sveriges Radio P4, Trafikverket och Länsstyrelsen, som är sammankallande.

Säkerhet och beredskap på Länsstyrelsens webbplats

Kontakt

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss