• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tre länsstyrelser i gemensam informationskampanj mot köp av sexuella tjänster

En familj där pappan är målad svart. Text i bild: Familjefar och sexköpare?

 Syftet med kampanjen, som startar den 18 oktober, är att motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster. Målet är också att öka medvetenheten om prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsalas och Västmanlands län tar gemensamma krafttag.

Människohandel för sexuella ändamål är ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna. Länsstyrelserna har i uppdrag att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Länsstyrelserna ska särskilt prioritera insatser för att motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster. 9,4 procent av Sveriges manliga befolkning har någon gång köpt sex och det är främst killar och män som köper sexuella tjänster.

- Det är en kränkning av den enskildes rätt att få bestämma över sitt liv och sin kropp och ett hinder för social jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Även killar och män utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Men övervägande är det flickor och kvinnor som utnyttjas, där kvinnokroppen blir en handelsvara, säger enhetschef Pernilla Börjesson på länsstyrelsen i Västmanland.

Ensamkommande, saknade barn och kvinnor är särskilt utsatta för människohandel, övergrepp och sexuell exploatering i det kaos som uppstår när krig bryter ut och många människor flyr.

- Den som köper sex begår ett brott och kan dömas för det, avslutar Pernilla Börjesson.

Spridning av kampanj

Kampanjen kommer att spridas på sociala medier och på digitala skärmar runtom i länen. Målgruppen är allmänheten, med ett särskilt fokus på sexköpare eller potentiella köpare av sexuella tjänster. En annan viktig målgrupp är yrkesverksamma, ideella organisationer och politiskt engagerade som kan bidra till att sprida kampanjen.

Vi kommer publicera en film i veckan på vår Facebook-sida. Sprid gärna filmer och inlägg. Allt för att hjälpa till att öka kännedom om kampanjen våra i sociala medier.

Kampanjen är framtagen av Länsstyrelsen Östergötland i samarbete med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Polismyndigheten i Polisregion Öst och Novahuset.

Kontakt