Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny konferens om integration i länet

Bilden till vänster visar tomma stolar med papperspåsar. Bilden till höger visar en länsstyrelserollupp med texten integration.

Den 12 oktober träffades yrkesverksamma inom kommun, statliga myndigheter och ideella föreningar som möter asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn på Stadshotellet i Västerås. Under dagen presenterades bland annat länets nya integrationsstrategi.

Syftet med träffen var att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och samverkan. Planen är att ”Integrera mera” ska bli en årligen återkommande konferens med varierande tema om integration.

- Vi har sett ett behov av att nätverket ska kunna träffas och dela med sig av sina erfarenheter, men också för att kunna knyta nya kontakter. Utmaningarna är många men vi hoppas kunna övervinna några av dessa med den gemensamma integrationsstrategin, säger utvecklingsledare Ann-Sofie Carlqvist på länsstyrelsen i Västmanland.

”Integrera mera” bjöd bland annat på föreläsningar kring hudfärgsbaserad diskriminering och rasism i arbetslivet. Men föreläsarna gav också goda exempel på insatser som riktar sig till utrikesfödda kvinnor att komma i sysselsättning.

- Vi är väldigt nöjda med dagen och det som ligger närmast just nu är att sprida och implementera integrationsstrategin hos våra samarbetspartner i länet. Vi kommer också att ta fram en aktivitetsplan som knyter an till de målområden som finns i strategin, avslutar Ann-Sofie Carlqvist.

Kontakt