Risk för gräsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rent vatten gynnar alla

Vattenyta

Färre miljögifter, mindre övergödning och en bättre tillgång till dricksvatten. Det ska Norra Östersjöns nya förvaltningsplan och åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 leda till.

Nu finns ett nytt åtgärdsprogram för vatten beslutat i Norra Östersjön. Det sträcker sig fram till 2027 och är baserat på den bästa kunskap som finns om våra vatten.

Det finns några nyheter i åtgärdsprogrammet. Bland annat en planeringsåtgärd som riktar sig till kommunerna. Enkelt förklarat innebär den att det ska upprättas en ”blå plan” som tar hänsyn till omgivningen när till exempel ett nytt bostads- eller industriområde planeras.

Materialet i sin helhet finns publicerat på vattenmyndigheten.se

Förvaltningsplan för vatten 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Åtgärdsprogram för vatten 2022-2027 Länk till annan webbplats.

Kontakt