• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Film om sjögull

Gul blomma med fem fransiga kronblad som ligger på vatten.

Invasiva främmande arter räknas som ett hot mot biologisk mångfald. Arterna kan påverka ekosystem och orsaka ekonomisk skada. Som en del i Länsstyrelsen arbete med den invasiva främmande arten sjögull har en informationsfilm tagits fram.

Vattenväxten sjögull är en vacker men förrädisk art som kan sprida sig över stora ytor och tränga undan annan växtlighet. Därför räknas den som en invasiv främmande art.

Under sommaren har Länsstyrelsen både inventerat och bekämpat sjögull. Vi har även tagit fram en tre minuter lång film. I filmen beskriver naturvårdshandläggaren Carina Tennfors hur du känner igen sjögull och hur du undviker att sprida växten. Filmen finns även i två kortare varianter. Alla är tillgängliga på Länsstyrelsen YouTube-kanal.

Kontakt