• Eldningsförbud i hela Västmanlands län

    Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare.

Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inget barn ska uppleva våld

En illustration på en vuxen som håller i ett litet barn

Hur stärker vi och förbättrar arbetet för våldsutsatta barn. Hur upptäcker vi enklare om ett barn lever i en våldsmiljö i hemmet. Hur ser arbetet ut i länets kommuner och vad behöver utvecklas?

I kartläggningen ”I de vuxnas våld” som Länsstyrelsen i Västmanland gjort tillsammans med Region Västmanland, och med stödmedel från Socialstyrelsen besvaras dessa frågeställningar. Resultatet av kartläggningen kommer användas i det fortsatta arbetet med barn som upplever våld.

- Ett viktigt steg för att inga barn och ungdomar ska utsättas för våld är att vi vågar se och uppfatta tecken på att barn far illa. Det är viktigt att våga fråga barn och unga om de på något sätt är utsatta för våld. Att vi vågar agera och ge stöd. Barn som upplever våld är en ständigt prioriterad målgrupp i länet, säger vikarierande landshövding Ulrica Gradin.

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. I januari 2020 blev FN:s barnkonvention en del av svensk lag vilket innebär att det finns ett ökat ansvar att värna barns rättigheter. Barnkonventionen betonar bland annat att alla barn ska skyddas mot all typ av våld.

- ”I de vuxnas våld” har gett oss och Region Västmanland värdefull information. Det framkommer vad som fungerar bra, men även vilka utvecklingsområden som behövs. Resultatet kommer spridas och användas i det fortsatta arbetet med att stödja samordningen av arbetet kring barn som upplever våld, säger Ulrica Lindelöf på Länsstyrelsen i Västmanland.

I de vuxnas våld – en kartläggning av kommuners arbete med barn som upplever våld. Elin Törner och Janina Fryckholm på Spira utvärdering har genomfört kartläggningen.

Kontakt