Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya planeringszoner för kärnenergiberedskap

Bilden visar Forsmarks kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftverk, foto: Vattenfall

Den 1 juli förändras beredskapszonerna runt kärnkraftverken i Sverige. Det innebär att en del av Västmanlands län, Sala kommun, ingår i den nya planeringszonen för kärnkraftverket i Forsmark. I planeringszonen ska det finnas beredskap att kunna hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Ett redan säkert system stärks

Säkerheten på de svenska kärnkraftverken är god och utvecklas kontinuerligt. Från den 1 juli stärks beredskapen ytterligare för att förbättra möjligheterna att hantera en eventuell kärnteknisk olycka.

Vid en kärnteknisk olycka där utsläppet har en sådan omfattning att det kräver särskilda åtgärder, är det Länsstyrelsen som har huvudansvaret för räddningstjänst och sanering. Länsstyrelsen ansvarar också för att skydda allmänheten, bland annat genom att informera befolkningen om hälsoskyddsåtgärder. Exempel på sådana åtgärder är utdelning av jodtabletter och inomhusvistelse i områden som har drabbats av radioaktivt nedfall. I planeringszonen ska det även finnas planering för att allmänheten ska kunna utrymmas baserat på strålningsmätningar.

Zonerna blir större

De tidigare beredskapszonerna utökas till 25 kilometer från kärnkraftverken och den nya planeringszonen sträcker sig ungefär 100 kilometer från kärnkraftverket. De nya zonerna har utformats med hänsyn till praktiska aspekter: effektiva skyddsåtgärder, samhällets återhämtning efter en olycka och information till allmänheten. I Västmanlands län ingår Sala kommun i planeringszonen.

Karta över vilka områden som ingår i planeringszonen från 1 juli.

Förändringen är resultatet av ett långsiktigt arbete

Redan 2015 fick Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över beredskapen. Beslut om förändrade zoner tog regeringen i maj 2020.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Telefon: 010-224 90 00 (växel)