Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor - liten minskning i Västmanland

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar en ökning av antalet sysselsatta inom statlig sektor och att sysselsättningen fortsatt är som störst inom storstadslänen. Kartläggningen visar också en viss ökning av antalet myndigheter och en minskning av antalet arbetsställen runt om i landet.

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor i Sverige. Sedan 2016 har antalet sysselsatta ökat med 13 200 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Ökningen har skett i alla län utom Västmanland och Norrbotten. I Västmanlands län har sysselsättningen minskat med 119 sysselsatta, vilket motsvarar en minskning på 1 procent. 

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2016 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

I Västmanlands län har antalet arbetsställen under samma tidsperiod minskat med tio stycken, till följd av förändringar inom Arbetsförmedlingen, Försvarets materielverk, Försvarsmakten och Försäkringskassan. Statens servicecenter introducerades år 2019, med kontor på fyra platser i länet. Kartläggningen omfattar även en tillgänglighetsanalys. Den visar att Västmanlands län har den högsta medeltillgängligheten till statlig service jämfört med de andra länet i riket.

Den lokala statliga närvaron är viktig för förtroendet för de statliga myndigheterna och för att våra invånare ska kunna ha tillgång till lokal statlig service. Många statliga myndigheter har digitaliserat sin service samtidigt som det finns medborgare som har behov av att träffa myndigheter fysiskt för att få hjälp med olika typer av ärenden. Det finns därför behov av att ha kvar viss service på plats vid sidan av de statliga tjänsterna.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service