Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Fermansbo urskog 

Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 25 maj 2022 fattat beslut om utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet Fermansbo urskog i Sala och Surahammars kommuner.

Syftet med skyddet är bland annat att bevara en typisk mellansvensk skogsmyrmosaik samt göra området mer tillgängligt. Beslutet omfattar ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken samt föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken om rätten att förfoga över berörda mark- och vattenområden och skyldigheten att tåla visst intrång.

Beslutet berör fastigheterna Surahammar Ramnäs bruk 2:11, Surahammar Färmansbo 1:59, och Sala Månsbo 3:23.

Besluten finns tillgängliga på Länsstyrelsen i Västmanlands län, Receptionen, Västra Ringvägen 1, Västerås, tel. 010-224 90 00, samt på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/vastmanland.

Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, antingen via e-post; vastmanland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås, senast den 22 juni 2022. Ange diarienummer 511-3254-2019.

Beslut om utvidgning av naturreservatet Fermansbo urskog Pdf, 300.2 kB.

Utvidgning av Fermansbo urskog Bilaga 1, Beslutskarta Pdf, 1.9 MB.

Utvidgning av Fermansbo urskog Bilaga 3, Skötselplanekarta Pdf, 1.9 MB.

Utvidgning av Fermansbo urskog Bilaga 4, Skötselplanekarta rastplatser Pdf, 1.2 MB.

Utvidgning av Fermansbo urskog Bilaga 6, Överklagandehänvisning Pdf, 120.9 kB.

Till Skyddad natur för gamla beslut Länk till annan webbplats.

Kontakt