Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trygga och säkra evenemang

Ett publikhav framför en scen under cityfestivalen

Foto: Visit Västerås

Trygga och säkra evenemang är ett viktigt samverkansarbete för att skapa trygga, säkra och attraktiva publika evenemang för såväl besökare som medarbetare. Arbetet har pågått sedan 2018 och drivs av Länsstyrelsen Västmanland och Visit Västerås.

Varje år ordnas en konferens utifrån trygghetsskapande arbete och i år innehöll konferensen föredrag från aktörer som på olika sätt verkar för ökad trygghet under evenemang.

Alf Westerdahl, evenemangschef på Visit Västerås och Therése Clifford, utvecklingsledare på Länsstyrelsen inledde dagen. Alf presenterade hur förberedelserna ser ut inför att möta en grupp unga som inte har varit på festivaler tidigare på grund av covid-19-pandemin. Därefter gav Sanela Cerimagic från Länsstyrelsen åhörarna en bild av hur viktigt det är att arbeta kunskapsbaserat och i samverkan i samband med publika evenemang. Utvärderingar av tidigare festivaler har tydligt visat effekter av trygghetsskapande arbete, till exempel betydligt minskat antal polisanmälningar om sexuellt ofredande.

Torbjörn Messing från Länsstyrelsen introducerade konferensdeltagarna i normkritiskt tänkande och hur jämställdhet kan beaktas i trygghetsskapande arbete för att det ska inkludera samtliga målgrupper.

– Perspektiv och trygghet är en viktig och relevant fråga, inte minst i samband med publika evenemang. Otryggheten är särskilt stor bland yngre kvinnor och det är därav viktigt att verka för att skapa, signalera och sprida vad gör vi för att det ska vara säkert och tryggt, säger Torbjörn Messing, Länsstyrelsen.

Joppe Pihlgren från Svensk Live redogjorde för hur de tillsammans med andra aktörer arbetar för att skapa förändring i positiv riktning genom olika kanaler. Därefter tog Pelle Ullholm från RFSU vid och berättade om ”Dare to care”, som handlar om att skapa tillit, förståelse och empati mellan människor. Pelle menar att vi särskilt behöver rikta oss till unga män för att få dem att bli aktiva åskådare i publika sammanhang, till exempel genom att ställa sig frågan ”vad kan jag göra i en situation och hur kan jag göra det?”.

Karin Sällberg från Västerås stad lyfte att stadens basarbete består av tidiga förebyggande och främjande insatser, så även vid evenemang. Under Cityfestivalen kommer exempelvis fältande socialsekreterare att arbeta uppsökande och relationsskapande med ungdomarna som deltar. Arbetet kommer att pågå under hela festivalen, både dag- och nattid. Ett viktigt medskick, men ar Karin Sällberg, är ändå att de flesta ungdomar är skötsamma och att det är en liten grupp som behöver stöd.

Som avslut hölls en workshop där konferensdeltagarna fick vara aktiva medskapare, genom att bland annat diskutera och ge förslag på vad som saknas och vilka områden eller platser vi behöver fokusera lite extra på.

I utvärderingen av dagen framhåller deltagarna att dagen var givande med många intressanta föredrag som gav nya perspektiv på trygghetsskapande arbete och samverkan. Flera deltagare lyfter att de har fått med sig ny kunskap och känner sig ännu mer redo för att tillsammans skapa trygga och säkra evenemang i sommar.

Kontakt