Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Naturvårdsbränning öster om Seglingsberg

Person klädd i gul skjorta går på en myr där det brinner med låga lågor.

Idag onsdag 18 maj genomför Länsstyrelsen och Sveaskog en naturvårdsbränning i naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan. Bränningen innebär att brandrök kan synas och kännas kring området.

Området som ska brännas ligger cirka 4,7 kilometer öster om Seglingsberg. Ytan sträcker sig över gränsen mellan naturreservatet Fermansbo urskog och ekoparken Öjesjöbrännan och är 4,5 hektar stort. Arbetet utförs av personal från Länsstyrelsen och Sveaskog. Samtliga är utbildade i naturvårdsbränning. Bränningsarbetet beräknas starta runt lunchtid och vara klart under kvällen.

Vid brandområdet:

  • Respektera avspärrningar och information om var du får vara.
  • Röken stiger oftast snabbt uppåt, men kan sjunka mot marken på kvällen.
  • Undvik att vara i området den närmaste tiden efter bränningen. Det är inte förbjudet område, men träd som brunnit kan falla och det är även sotigt.
Karta över bränningsområdet.

Gynnar den biologiska mångfalden

Syftet med naturvårdsbränningen är att gynna olika arter som är beroende av brand. Vissa arter behöver den värme och rök som branden genererar. Andra behöver den miljö som blir efter branden. Det gäller både växter och insekter, men även vissa fåglar som till exempel nattskärra och tretåig hackspett. Utan återkommande bränder riskerar vissa arter att helt försvinna.

Fakta om naturvårdsbränning

  • En naturvårdsbränning görs alltid då väderförhållandena är lämpliga och säkra. Om väderförhållandena ändra under arbetets gång avbryts arbetet och lågorna släcks.
  • Personalen på plats har alla genomgått utbildningar i naturvårdsbränning.
  • Naturvårdsbränning sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök.
  • Området har tydliga gränser som bevattnas under hela arbetets gång. En helikopter med släckningsutrustning står standby ifall elden skulle smita utanför det avgränsade området.
  • Efter att lågorna slocknat kommer området att bevakas tills ingen rök längre kan upptäckas.
  • Räddningstjänst och SOS Alarm hålls informerade om naturvårdsbränningen.

Kontakt