Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vänskapsrelationer och kunskapsstärkande insatser

Johansson Daniella

Att hjälpa flyktingar till en bra start i sitt nya hemland har stor betydelse. Under några år har kommuner i Västmanland kunnat söka medel från Länsstyrelsen för att stärka sina verksamheter med flyktingguider och familjekontakter.

I Västmanland drivs två insatser med fokus på just detta. Västerås stad driver projektet ”Familjekompis Västmanland 2022”. Insatsen handlar om att matcha ihop etablerade svenska familjer med nyanlända eller nysvenska familjer. Familjerna träffas minst tre gånger. En gång vid en arrangerad gemensam träff och två gånger där familjerna själva kommer överens om hur och var de ska träffas. Insatsen handlar om att bygga vänskapsrelationer och efter träffarna väljer familjerna själva om de vill fortsätta att träffas eller avsluta kontakten.

Förutom att bygga vänskapsrelationer ger dessa träffar den nyanlända familjen ett större kontaktnätverk. Det i sin tur underlättar etableringen i samhället och bidrar till ökade möjligheter på arbetsmarknaden.

Ett annat projekt som pågår i Köpings kommun sedan hösten 2021 är ”Hela familjen”. Fokus här ligger på att stärka familjens kunskap inom olika områden. Det kan vara ekonomikunskap, hälsa, jämställdhet, digitalisering och föräldrakunskap. Målet med insatsen är att minska utanförskap och bidra till ökad kunskap om det svenska samhället, men också att få verktyg till att påverka sin egen livssituation. Varje insats anpassas individuellt utifrån familjens behov och situation.

Länsstyrelsen i Västmanland förlänger nu ansökningstiden för integrationsinsatser till 12 maj.

1,5 miljoner till flyktingguider och familjekontakter

Kontakt