Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll din hund kopplad mellan 1 mars och 20 augusti

Kvinna som promenerar med hund i koppel i naturen

Nu är vi inne i den perioden då de vilda djuren har ungar. Det är därför viktigt att du håller din hund kopplad när ni är ute.

Hunden får inte springa fritt i marker där det finns vilt

Mellan den 1 mars och den 20 augusti får din hund inte springa lös i naturen eftersom de vilda djuren har ungar. Du ska då hålla din hund kopplad eller under samma kontroll som om den vore kopplad. Detta innebär att hunden ska hindras från att springa lös där det kan finnas vilt även om hunden kommer på inkallning.

Under resten av året ska du förhindra att din hund driver eller förföljer vilt om den inte används i jakt. Det innebär att du får ha den lös inom synhåll om du har en hund som alltid kommer på inkallning.

Ha koll på lokala regler om koppeltvång

Det kan även finnas lokala regler om koppeltvång och regler i skyddade områden, exempelvis är det alltid koppeltvång i nationalparker. De lokala reglerna för varje kommun hittar du hos aktuell kommun. Reglerna för naturreservat hittar du hos Länsstyrelsen, det brukar även finnas informationstavlor i reservaten.

Hundägaren ska känna till lagar och regler

Hur du får hålla hund regleras alltså på flera ställen, bland annat i lokala ordningsregler, jaktlagstiftningen och lagen om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen). Det är du som hundägare som ansvarar för att känna till vilka lagar och regler som gäller kring din hundhållning samt följa dem.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)