Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi firar Världsvattendagen den 22 mars

En brunsvart flodpärlmussla ligger i en handflata.

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och firas varje år den 22 mars. I Västmanland sker firandet vid Vattenslingan vid Håltjärnsbäcken i Skinnskattebergs kommun. Här träffas Länsstyrelsen, Sveaskog och Skogsstyrelsen för att gemensamt spika upp årets beslutade åtgärder för att förbättra förutsättningarna för områdets flodpärlmusslor.

Vid Håltjärnsbäcken finns en informationsslinga om flodpärlmusslor och dess livsmiljöer. Slingan har tagits fram inom EU-projektet GRIP om LIFE. Som en del i firandet av Världsvattendagen kommer projektdeltagarna att sätta upp årets GYBS-överenskommelser vid slingans start. GYBS står för gynnsam bevarandestatus och är målet för EU:s art och habitatdirektiv som är i fokus för projektet. Västmanland har flodpärlmussla som målart inom sitt projektområde. Några av de åtgärder som enligt överenskommelserna ska genomföras i år är att plantera fler lövträd i området, sätta ut yngel av öring och fortsätta arbetet med avveckling av dammarna vid Söndagssjön och Spannsjön.

Åtgärderna genomförs inom EU-projektet Grip on LIFE. I projektet arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker.

Kontakt