Vind i kombination med snöfall i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av viltvårdsområde

Länsstyrelsen har den 11 mars 2022 efter ansökan beslutat om ändring med minskning av fastighet från nr 18 Björsbo-Västerbykil viltvårdsområde. Ärende med diarienummer 218-708-2022.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala län. Skrivelsen med överklagandet skickas till Länsstyrelsen, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, och vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter datum för kungörelsen.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Handlingarna i ärendena finns hos Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås, telefon till växel 010- 224 90 00, ange ärendets diarienummer.

Beslut om ändring av viltvårdsområde fastighet nr 18 Björsbo-Västerbykil med bilagor, diarienummer 218-708-2022 Pdf, 196.7 kB.

Kontakt