Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet samordnar beredskapen

Måndagen den 7 mars samlade vikarierande landshövding Ulrica Gradin det regionala krishanteringsrådet med anledning av situationen i Ukraina. Syftet med mötet var att skapa en gemensam lägesbild, dela erfarenheter och skapa goda förutsättningar att agera gemensamt i de fall det behövs.

Uppslutningen var god och alla länets kommuner och Region Västmanland var representerade. Även räddningstjänsten och Västmanlands radio P4 deltog.

Mötet inleddes med presentationer av lägesbilder från Länsstyrelsen samt inbjudna föredragande från Militärregion mitt, Migrationsverket och Polismyndigheten. Därefter kompletterade deltagarna med sina lägesbilder.

Den gemensamma bilden är att beredskapen är god vad gäller att hantera eventuella påfrestningar som Ukrainakrisen kan medföra i länet. Den mest aktuella frågan just nu handlar om migrationsströmmar men även samordnad kommunikation i frågor som kopplar till situationen i Ukraina. Det är viktigt att alla aktörer agerar utifrån sitt ansvar och att samordning sker där det behövs. Alla uppmanades att vara observanta på informationspåverkan eller andra typer av ovanliga händelser.

Sammanfattningsvis betonade Ulrica Gradin att vi har goda förutsättningar att hantera situationen, att vi alla bör behålla lugnet och att det finns en god samverkan i länet för att tillsammans möta de situationer som uppkommer. Fokus för Länsstyrelsens arbete ligger på att kontinuerligt omvärldsbevaka och analysera påverkan på länet och skapa förutsättningar för samverkan.

Frågor och svar med anledning av det osäkra omvärldsläget.

Kontakt