Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Föräldraskapsstöd ger nyanlända föräldrar mer förtroende för vård och socialtjänst

Ett barn bakifrån som håller i en vuxens hand.

Illustration: Annefrid Sjöman.

Utbildningen ”Föräldraskap i Sverige" riktar sig till nyanlända och utrikesfödda föräldrar. En färsk utvärdering av utbildningen visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänst och sjukvård samt en större kunskap om vilket stöd de kan få.

Att vara ny i Sverige kan innebära många nya saker att lära sig. För att underlätta etableringen och delaktigheten i det svenska samhället erbjuder kommunerna samhällsorientering till dem som har fått uppehållstillstånd och har ett etableringsprogram eller har kommit hit som anhöriginvandrare.

Även om samhällsorienteringen innehåller information om hur det är att bilda familj i Sverige har Länsstyrelsen i Stockholm sett att det också finns ett behov av ett mer renodlat stöd när det gäller just föräldraskap. Därför tog man under åren 2019-2018 fram utbildningen ”Föräldraskap i Sverige", tillsammans med Stockholms stad.

Vi såg att det fanns ett behov av att få svar på frågor om hur det är att vara familj i Sverige, vilka skyldigheter man har som förälder och vilka rättigheter barnen har. Men också vilket stöd som finns att få av samhället via exempelvis skola, vård och socialtjänst, säger Anne Öster, föräldraskapsstödssamordnare på Länsstyrelsen Stockholm.

Arbetet i Västmanland

Under 2020 - 2021 erbjöd Länsstyrelsen Västmanland utbildning till gruppledare i "Föräldraskapsstöd i Sverige". Det var 20 yrkesverksamma inom Samhällsorienteringen och de som arbetar med föräldraskapsstöd i länets kommuner som deltog. Dessa personer arbetar idag med att hålla grupper tillsammans och vi vet att det finns en efterfrågan på fler utbildade gruppledare. Under hösten 2022 kommer därför 2-3 personer få gå en instruktörsutbildning för att i sin tur kunna utbilda fler gruppledare i länet. Detta möjliggörs genom samverkan med Region Västmanland.

I länet finns ett nätverk för utbildade gruppledare i "Föräldraskapsstöd i Sverige" som träffas två gånger per år. Länsstyrelsen är sammankallande för nätverket.

Utvärdering visar att stödet gör skillnad

Programmet ”Föräldraskap i Sverige” utvärderades nyligen av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Region Stockholm och Karolinska Institutet. Resultatet visar att föräldrar som deltagit i träffarna har fått en ökad tillit till socialtjänsten och sjukvården. De har även fått ökad kunskap om vilket stöd som socialtjänst, vård och skola kan erbjuda barn och föräldrar. Dessutom har föräldrar blivit tryggare i hur de kan sätta gränser för barn enligt svensk lag och det syns en positiv förändring när det gäller uttryck av hedersrelaterad kultur.

– Utvärderingen visar att ”Föräldraskap i Sverige” gör skillnad och att det går att bygga tillit. En högre tillit till viktiga samhällsinstanser som vården och socialtjänsten kan öka möjligheten att nå familjer med den vård och det stöd som samhället erbjuder. ”Föräldraskap i Sverige” kan vara ett sätt att fånga upp familjer i behov av vidare insatser, säger Anne Öster.

”Föräldraskap i Sverige” erbjuds i dag i cirka 90 kommuner i Sverige. Den nationella spridningen av programmet sker i samarbete med Bris. Träffarna leds av utbildade gruppledare från verksamheter som på olika sätt kommer i kontakt med målgruppen. I dag finns cirka 500 utbildade gruppledare i hela landet, och av dem runt 200 i Stockholms län.

Föräldraskap i Sveriges webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens arbete med föräldraskapsstöd

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja länets kommuner, regionen och andra föräldraskapsstödjande aktörer i arbetet med att erbjuda alla föräldrar med barn upp till 18 år stöd i föräldraskapet. Syftet är att stärka föräldraförmågan och relationen mellan föräldrar och barn.

Föräldraskapsstöd

Kontakt