Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Åtgärd i damm för att hindra främmande fiskart

Färgglad fisk ligger i handflata.

I höstas upptäcktes ett bestånd med solabborre i en damm i länets västra delar. Solabborren är en främmande art som är ett hot för våra inhemska fiskarter. Under vintern har därför åtgärder genomförts för att avliva fiskarna.

Ett bestånd med den nordamerikanska arten solabborre upptäcktes i en anlagd damm i Västmanland i höstas. Upptäckten gjordes efter ett tips från Länsstyrelsen i Södermanlands län som i sin tur fått information om att en djurbutik i Eskilstuna sålt solabborrar till en person i Västmanland. Arten finns med på EU:s förteckning om invasiva arter som kom 2019. Den innebär bland annat att du inte får sälja, föda upp eller hålla levande exemplar av fisken.

- Invasiva, främmande växt- och djurarter är ett stort problem då de kan sprida sjukdomar och parasiter men även konkurrera ut våra inhemska arter. Solabborrar förökar sig snabbt och är otroligt glupska och skulle kunna orsaka stor skada bland våra naturliga fiskarter. Därför var det nödvändigt med en åtgärd för att förhindra en spridning av arten, säger Carina Tennfors, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Under vintern har dammen tömts på vatten och fiskarna har avlivats. För att yngel och eventuella ägg inte ska ha överlevt i pölar på bottnen har ammoniak spridits ut. Nu är arbetet avslutat. När markägaren fyller dammen med vatten igen kommer ammoniaken att spädas ut till en nivå som inte längre är giftig.

- Nu har vi bedömt att det inte finns några solabborrar kvar i dammen. Risken att den skulle ha hunnit sprida sig utanför har varit mycket liten. Men hittar du en solabborre någon annanstans ska du rapportera det. Din hjälp är mycket värdefull för att vi ska kunna skydda våra vatten och inhemska arter, säger Carina Tennfors.

Solabborre eller andra invasiva arter kan du rapportera in på invasivaarter.nu eller rappen.nu. Du kan även höra av dig till oss på Länsstyrelsen.

Fakta om solabborre

I Nordamerika kan solabborren bli upp till 40 centimeter lång. Där den har etablerat sig i europeiska länder, bland annat i Norge och Danmark, brukar den bli 10 till 15 centimeter.

Färgen varierar. Ryggen och huvudet är grönblå eller olivfärgad. Magen är gul. Gällocken har skimrande blå eller gröna strimmor. Den är väldigt hög över ryggen.

Solabborre lever i grunt vatten i bevuxna sjöar och dammar. De undviker strömmande vatten.

Solabborre kan föröka sig när vattentemperaturen är runt 15 grader. Äggen läggs på en stenig eller grusig botten. Hanen vaktar äggen vilket gör att en stor del överlever. Äggen kläcks inom tre till fem dygn.

Arten är allätare.

Kontakt