Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om ändring av viltvårdsområde

Länsstyrelsen har den 1 februari 2022 efter ansökan beslutat om ändring av gränser för nr 49 Lillhärads viltvårdsområde med diarienummer 218-6728-2021, nr 2 Västeråsortens Norra viltvårdsområde med diarienummer 218-4532-2019 samt nr 21 Tortuna viltvårdsområde och nr 23 Tilllbergaortens viltvårdsområde båda med diarienummer 218-439-2020.

Beslutet kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Uppsala län. Skrivelsen med överklagandet skickas till Länsstyrelsen, Avdelningen för naturvård, 721 86 Västerås, och vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre veckor efter datum för kungörelsen.

Beslutet gäller utan hinder av att det överklagas. Handlingarna i ärendena finns hos Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1 i Västerås, telefon till växel 010- 224 90 00. Ange ärendets diarienummer.

Kontakt