Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inga nya fall av fågelinfluensa på tamfågel, men faran är inte över

Hönsflock utomhus i gräs

Hittills denna vinter har sex fall av fågelinfluensa konstaterats på tamfågel i Sverige. I dagsläget finns inga nya fall på tamfågel inrapporterade. Men faran är inte över, smittan cirkulerar fortfarande bland vilda fåglar. Det är framförallt länen i södra Sverige som är drabbade, men man ska arbeta förebyggande i hela landet. Det innebär bland annat att fjäderfän ska hållas inomhus.

Såväl producenter som hobbyhönsägare uppmanas att fortsatt vara extra uppmärksamma och följa de smittskyddsregler som gäller. Det är en stor risk att vilda fåglar för in smittan och det är därför ytterst viktigt att tama och vilda fåglar hålls isär. Om man trots allt upptäcker ökad dödlighet ska man omedelbart kontakta sin veterinär.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill, vattenansamlingar och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Var noga med hygienrutiner som att tvätta händerna och byta skor.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.

Läs mer om vad du kan göra för att skydda dina fåglar på Jordbruksverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt