Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sala kommun har fått tre nya naturreservat

Fem vita sångsvanar simmar bland gul-brun vass.

Boda, Södra Fläcksjön och Rörbosjön är namnen på Västmanlands nyaste naturreservat. Alla tre hittar du i Sala kommun, som är den kommun som har flest naturreservat i länet.

Södra Fläcksjön och Rörbosjön ligger i anslutning till varandra en dryg mil söder om Västerfärnebo. Rörbosjön avvattnas norrut via Norrbybäcken som rinner vidare till Fläcksjön. Båda sjöarna och dess omgivningar är fågelrika. Som exempel har totalt lite över 250 fågelarter observerats i och kring Fläcksjön. Under vårarna rastar mängder av sångsvanar i området innan de fortsätter vidare till sina häckningsplatser. Andra fåglar som storspov, kornknarr och svarttärna väljer att häcka i området.

Vid Rörbosjön kommer en besöksplats att anläggas. Förutom informationstavlor och parkering för både bilar och buss ska det byggas en plattform med utsikt över sjön. Från besöksplatsen kommer du även att kunna ta dig till det närliggande naturreservatet Östringby via en stig.

Naturreservatet Södra Fläcksjön kommer att få en parkering med rastplats och informationstavlor. Från parkeringen kommer sen en stig att dras till en udde och ett utsiktstorn.

Naturreservatet Boda ligger på en höjd inte långt från väg 72 och järnvägen mellan Sala och Heby. Skogen här är gammal. Vissa granar är uppemot 140 år och det finns tallar som är ännu äldre. På marken finns gott om blåbärs- och lingonris. Eftersom skogen inte har brukats på länge trivs flera ovanliga arter här, så som svamparna rynkskinn och ullticka.

Med Boda, Rörbosjön och Södra Fläcksjön har Västmanland nu 126 naturreservat.

Kontakt