Aktuella varningsmeddelanden i Västmanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya miljökvalitetsnormer börjar gälla

Foto: Scandinav bildbyrå

Från och med den 22 december gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Sveriges vattendistrikt. Dessa miljökvalitetsnormer säger vilken status ett grundvatten eller ytvatten ska ha vid en given tidpunkt.

Föreskrifterna innehåller bland annat en nytillkommen del om kraftigt modifierade vatten och undantag för vattenkraft, där särskild översyn har skett för de prövningsgrupper som ligger först i den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor.

- För oss var det väldigt viktigt att få till ett beslut kring miljökvalitetsnormerna så att de kunde träda i kraft den 22 december 2021. Att vänta med ett beslut hade fått följdverkningar för andra eftersom domstolar utgår från miljökvalitetsnormerna i sina beslut. Utan beslut hade sex år gamla normer gällt, vilket hade bland annat försvårat arbetet med den nationella prövningen av vattenkraftens miljövillkor, säger vattenvårdsdirektör Anna Linusson.

Nyligen beslutade de fem vattendelegationerna i Sverige att anta förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021–2027. Senast 22 december skulle de träda i kraft. Men eftersom regeringen vill pröva förslagen till åtgärdsprogram gäller inte ännu de nya programmen eller de nya förvaltningsplanerna.

Miljökvalitetsnormerna omfattas inte av regeringsprövningen och kunde därför träda i kraft den 22 december. Föreskrifterna kommer att finnas både i tryckt form och på webbplatserna hos de länsstyrelser som också är vattenmyndigheter, det vill säga Västmanland, Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Kalmar län. Underlaget finns även tillgängligt i VISS.

Miljökvalitetsnormer för vatten Länk till annan webbplats.

VISS Länk till annan webbplats.

Vattenmyndigheterna Länk till annan webbplats.

Kontakt