Risk för vattenbrist i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om tre nya naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har fattat beslut om tre nya naturreservat: Boda, Södra Fläcksjön och Rörbosjön i Sala kommun.

Besluten fattades den 16 december. Syftet med skyddet är bland annat att bevara biologisk mångfald och tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Den som vill överklaga besluten kan göra det skriftligen till regeringen. Skrivelsen med överklagandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen i Västmanlands län, antingen via e-post till vastmanland@lansstyrelsen.se eller med post till Länsstyrelsen i Västmanlands län, 721 86 Västerås, senast den 12 januari 2022. Ange diarienummer 511-4610-2020 för Boda, 511-3814-2018 för Södra Fläcksjön eller 511-2328-2018 för Rörbosjön.

Beslut om naturreservatet Boda med bilagor.pdf Pdf, 3.6 MB.

Beslut om naturreservatet Södra Fläcksjön med bilagor.pdf Pdf, 6.7 MB.

Beslut om naturreservatet Rörbosjön med bilagor.pdf Pdf, 8.8 MB.

Besluten finns även tillgängliga i receptionen på Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, Västerås.

Kontakt